Hírek

Ügyvéd válaszol – Tűzgyújtási tilalom, csendrendelet, ...

Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska ügyvéd egy szinte mindenkit érintő témákban ad tájékoztatást olvasóinknak.

Olvasó:

„Szeretném javasolni, hogy a Józsa Újság következő számában bővebben írjanak és hívják fel a lakosság figyelmét az Önkormányzat által hozott tűzgyújtási szabályokra és a hétvégi csendrendeletre, mert nem mindenki van vele tisztában.

1. Tűzgyújtás csak szabadtéri főzés vagy sütés esetén. Gaz egyéb hulladék égetése TILOS.

2. Hétvégi zajos tevékenység fűnyírás, flexezés, stb. szombaton délelőtt csak 9-12h du csak15-18h közt vasárnap minden zajjal járó tevékenység TILOS.”

Ügyvéd:

1. A hatályos jogi szabályozás értelmében tilos a kerti hulladék égetése. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit is. Arról, hogy mikor lehet a kertben égetni, a helyi önkormányzatnál kell érdeklődni. Amennyiben az önkormányzatnak nincs ilyen rendelete, akkor tilos az avar és kerti hulladék égetése. DMJV Önkormányzatának ilyen rendelete nincs, azaz az önkormányzat teljes területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez alól a kerti sütés-főzés kivétel, de itt is be kell tartani az általános égetési szabályokat, azaz nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut; gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz – víz, homok – készenlétben tartásáról; az égetést követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy valóban kialudt.

2. A környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. törvény felhatalmazása alapján lehet a törvénynél szigorúbb feltételeket megállapítani a szabadidős tevékenységek zajszintjének mértékére, azonban ilyen önkormányzati rendelet jelenleg Debrecenben nincs, a HÉSZ (helyi építési szabályzat) rögzíti a nappali (8.00-22.00) és az éjszakai (22.00-8.00) közötti zajszint mértékét, melynek meghaladása esetén a DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán lehet eljárást indítani.

Azonban szabálysértési törvény 195. § (1) alapján: „Aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el.” 195 § (2): „Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr és helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr is szabhat ki helyszíni bírságot.”

Szumma: lehet flexelni, füvet nyírni bármikor hétvégén, de a békés egymás mellett élés szabályait betartva, az általános pihenő idő alatt tartózkodjuk egymás szükségtelen zavarásától. Nincs semmiféle "csendrendelet" Debrecen területén.

 egetes_500

Olvasó: „Mezőgazdasági földterületem melletti közút másik oldalán már lakóingatlanok vannak. A lakóingatlanok tulajdonosai a közterületre az én ingatlanom elé fákat, bokrokat ültetnek, a saját ingatlanukban levágott zöldhulladékot a szántóföldemre dobálják, mit tehetek?”

Ügyvéd:

Birtokháborítást, rongálást követ el, aki a más földjére hulladékot, vagy bármi mást elhelyez, a más tulajdonára annak engedélye nélkül nem léphet, és a termőföld hasznosításának akadályozása nemcsak a föld tulajdonosának érdekeit, de nemzetgazdasági érdekeket is sért. Akár zöldhulladék, akár más hulladék elhelyezése más tulajdonán, ebbe a köztulajdonban lévő ingatlanokat is beszámítva tilos és értelmezhetetlen, hiszen a Debreceni Lakossági Hulladékudvarba a zöldhulladék ugyanúgy leadható, mint bármilyen más hulladék. A földtulajdonosa pedig eljárást indíthat, illetve kártérítést is kérhet az ingatlanára lerakott hulladék által okozott kárért. Az előző havi cikkben a közterületre kiültetett fákról már volt szó, melyeket a tulajdonos a háza előtti részre ültethet, azonban az úttest másik oldalára csak a közút kezelője ültethet, ez már szintén szabálysértésnek minősül.

 

Ügyfélfogadás: előzetes telefonos egyeztetés alapján:

Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska
Cím: Józsa, Barátság utca 3.
Telefon: 0652/387-803
Mobil: 0620/340-7411
http://www.drpatakvolgyi.hu