Hírek

Változtak a koronavírus szabályok május 4-től

Ügyvéd válaszol rovatunk a koronavírus járvánnyal kapcsolatos jogszabályok ismertetése miatt továbbra is rendhagyó, ezúttal is Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska ügyvéd segít értelmezni a jogszabályokat, rendeleteket.

A kijárási korlátozás - Budapest és Pest megye kivételével - 2020. május 4-től megszűnik, azonban a 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete alapján a következő intézkedések kerülnek bevezetésre:

- Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

- Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

- A 1,5 méter távolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatóak.

Változatlanul a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja. A piacok nyitva tartásának rendjéről és a piacoknak a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről a települési önkormányzat ettől eltérően rendelkezhet. Ilyen rendelet Debrecenben még nincs. A piac nyitva tartása alatt olyan kizárólagos látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65. életévüket betöltött személyek látogathatják.

Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható. A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.

Továbbra is a vendéglátó üzleten belül - az ott foglalkoztatottak kivételével - tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható. A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható.

A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható.

A 1,5 m-es távolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a látogatható üzlet/vendéglátó egység üzemeltetője gondoskodik.

A vendéglátó üzletben a 1,5 m-es távolság betartását asztaltársaságonként kell érteni. A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterület használati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.

A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható. (A vallási közösség szertartása, továbbá - a házasuló felek kivételével – a polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a 1,5 m-es távolság megtartását.

A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben látogatható. A felsőoktatási intézmény kollégiuma hallgatók általi látogatása tilos. A 1,5 m-es távolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor gondoskodik.

A fenti szabályok be nem tartása, megszegése esetén 5.000-500.000,- Forintig terjedő szabálysértési bírság kiszabására van lehetőség. Helyszíni bírság kiszabása esetén annak összege ötezer forinttól százezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén százötvenezer forintig terjed.

A veszélyhelyzet fennállása alatt a fentírt szabályozás bármikor módosulhat, így annak megszűnéséig a rovatban az aktuális változásokat fogjuk közölni.

kij_640_640 

A Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda szolgáltatásai közül a személyes megjelenési kötelezettséggel, ellenjegyzéssel járó jogügyletek (pl. szerződés, végintézkedés) esetén az ügyvédi irodában, minden más esetében távazonosítás után, elektronikusan van lehetőség ügyvédi szolgáltatás igénybevételére. A veszélyhelyzet megszűnéséig az ingyenes jogi szolgáltatást továbbra is minden héten, csütörtökön 16-18 óra között - előzetes bejelentkezés után - telefonon, skype-n, messengeren keresztül lehet igénybe venni. Mindenkinek jó egészséget kívánok!

Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska
Cím: Józsa, Barátság utca 3.
Telefon: 0652/387-803
Mobil: 0620/340-7411
http://www.drpatakvolgyi.hu

Ügyfélfogadás: előzetes telefonos egyeztetés alapján.