Hírek

A kisgyermekek második otthona

A mai világunkban szinte elképzelhetetlennek tűnik, hogy a 3-6 éves korosztály számára létesített óvodai intézményrendszer csupán közel 200 éves múltra tekint vissza. Ez idő alatt az óvodával szembeni elvárások folyamatosan változtak, és ez a változás jelenleg is tart.

Egy kis történelem

A XIX. század elejének ipari fejlődése megkívánta a nők munkába állását, és ez a társadalmi változás tette szükségessé az első óvodák létesítését. Samuel Wilderspin 1925-ben megjelent műve fektette le a kisgyermekek nevelésének alapjait. A könyv érdekessége, hogy maga Kossuth Lajos fordította le magyarra. A reformkor politikusai felismerték a kisgyermekek intézményes nevelésében rejlő lehetőségeket, és a könyv megjelenése után, 1928-ban Brunszvik Teréz kezdeményezésére megnyílt az első kisdedóvó Budán. Ez az első óvoda módszereiben inkább az iskolához hasonlított, mert a gyerekek az ott töltött időben főleg tanultak, de emellett gyermekvédelmi feladatokat is ellátott. A tanítást kizárólag férfiak végezték a 40-60 fős gyerekcsoportokban. 1848-ban már 89 óvoda működött az országban. A kiegyezés után változtak a pedagógiai módszerek, egyre nagyobb szerepet kaptak a tevékenységek a nevelésben, és 1891-ben megjelent az első kisdedóvásról szóló törvény. 100 évvel az első óvoda megnyitása után, 1928-tól a játék és a mese mellett már megjelent a zene, a testgyakorlás, a rajz is. Ebben nagy szerepe volt Kodály Zoltánnak, aki felismerte a zene és a művészetek személyiségformáló szerepét. 1948-ban, az államosítás után szovjet mintára alakították át az óvodai nevelést, előtérbe került az iskolaelőkészítő jelleg, erős ideológiai tartalommal. Az 1970-es évektől az óvodai nevelés egyre inkább a gyermekközpontúság irányába mozdult el, felhasználva a modern gyermekpszichológiai kutatásokat.

Milyen napjaink óvodája?

Erről a témáról Vinczéné Simon Nikolettet, az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda vezetőjét kérdeztem az intézmény nemrég befejeződött felújítása után.

ako1_700_700

-Az óvodánk pedagógiai programja a hagyományőrzésen, az értékközvetítésen alapul. A klasszikus értékeket helyezzük előtérbe, tiszta forrásból merítve a népi kismesterségeket, a népmeséket, a népzenét és a klasszikus irodalmat, zenét ismertetjük meg a gyerekekkel, amivel a családi környezetben már ritkán találkoznak. A Kincses Kultúróvoda Program ezt a célt szolgálja, és jó kiegészítője az otthonról kapott, modern mintáknak. A megújult, tágas környezet jó feltételeket teremt ezekhez a tevékenységekhez, és izgalmas feladat az intézmény dolgozói számára, hogy a hagyományos arculat megtalálja a helyét a modern közegben. Most a legfontosabb feladatunk, hogy „belakjuk” az épületet. A tervezők és kivitelezők számos gyermekbarát, családbarát és dolgozóbarát megoldást alkalmaztak, aminek az előnyeit kamatoztathatjuk a pedagógiai munkánkban. Már látjuk, hogy mennyire vonzzák a gyerekeket a hatalmas ablakok, és az azok mellett kialakított beülők, ahová elvonulhatnak, szemlélődhetnek. Fantasztikus az új tornaterem, és a fedett játszóteraszok. Külön helyiséget kapott a logopédia, és lett egy fogadószobánk is, ahol a szülőkkel, érdeklődőkkel, szakemberekkel nyugodt körülmények között beszélgethetünk. Azért is hálásak vagyunk, hogy a dolgozóink is kaptak külön öltözőt és étkező helyiséget, mert ezzel jelentősen javultak a munkakörülményeink. Izgalommal várjuk az új bútorok megérkezését, mert azokkal lesz igazán kerek a Kerekerdő óvoda.

ako2_700_700

Mit várnak a szülők a XXI. század óvodájától? 

A szakmai követelmények mellett fontos az érintettek, a szülők elvárásainak is megfelelnie egy gyermekintézménynek. Az ő véleményüket is megkérdeztük a megújult oviról.

-Az óvó nénikkel és a dadus nénikkel való jó kapcsolat mellett a szép környezet, a jó felszereltség is kell ahhoz, hogy a gyerekek örömmel jöjjenek az óvodába. – mondja Ancsa, akinek egy nagycsoportos és egy kiscsoportos gyermeke jár az alsójózsai intézménybe. – Nagyon jó, hogy minden gyereknek külön öltözőszekrénye van, eddig ketten használtak egy szekrényt. A mosdók is szépek lettek, jól megközelíthetők. Minden praktikusan van kialakítva.

ako3_700_700

-Jó híre van az ovinknak – kapcsolódik be a beszélgetésbe egy háromgyermekes anyuka – és ezután még jobb híre lesz. Csak nagy vonásokban fedezhető fel a régi külseje. Nagyon tetszenek a külső tornateraszok. Debrecen legmodernebb ovija lett. Az sem mellékes, hogy most már egy helyre hordhatjuk a gyerekeket, nem kell napi 13 kilométert kerékpározni.

-Nagyon örülünk, hogy minden sokkal világosabb, tágasabb lett. Az egész épület a gyerekek igényeihez igazodik, nagyon szép lett a megújult vizesblokk. Minden színes, vidám. Tetszik, hogy nem közvetlenül az utcáról kell bejönni, hanem az udvar felől, így sokkal biztonságosabb. – mondja Beáta, akinek egy gyermeke jár ide.

ako4_700_700

-Elképesztő a változás – nyilatkozta Nikolett, akinek a nagyobbik gyermeke már járt a régi épületbe is. - Szinte rá sem lehet ismerni. Sokkal tágasabb, világosabb, színesebb lett. Jó nagy a parkoló is, könnyebb lesz a közlekedés. A tornaszoba is jobban megközelíthető, minden komfortosabb. Biztos örömmel járnak majd ide a gyerekek. Köszönjük az önkormányzatnak ezt a szép intézményt.

Az óvoda dolgozói nevében Bezzeg Andra foglalta össze az első tapasztalatokat:

-Nagyon izgatottan vártuk a megnyitást.  Örülünk, hogy szeptember elsejére sikerült beköltözni, és csillogó gyermekszemek töltik meg az épületet. Sokkal élhetőbb lett a környezet azzal, hogy a földszinten kapott helyet a tornaszoba és a sószoba is. Jó, hogy ismét együtt lehetünk a kollégákkal az előző hónapok kényelmetlenségei után. Tele voltunk várakozással, és most úgy érezzük, valamennyien örömmel jövünk majd minden nap ebbe a megújult, modern épületbe dolgozni.

A sportra kiemelt figyelmet kell fordítani

A felsőjózsaiak sem maradnak fejlesztések nélkül. A Gönczy Pál Utcai Óvoda ez évben új tornaszobát kap. Deák Józsefnét, az óvoda vezetőjét kérdeztük arról, miért fontos ez a bővítés számukra.

-A kisgyerekek egészséges fejlődéséhez a mozgás is hozzátartozik. Sajnálatos tendencia, hogy a mai gyerekek nem mozognak eleget. Autóval hozzák-viszik őket, sokat üldögélnek otthon a tévé előtt. A nevelési tervünkben nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásfejlesztésre, a mozgásos játékokra. Erre eddig csak a csoportszobában volt lehetőség, ahol kevés a mozgástér, és egészségügyi problémákat is felvet, hogy ugyanott vannak a sportfoglalkozások, ahol a gyerekek étkeznek és alszanak. A most felépülő tornaszoba 8 csoportot, összesen 210 gyermeket szolgál majd. Az építkezés megkezdése előtt két 60 köbméteres, földbe süllyesztett tűzoltóvíz-tároló tartályt helyeztek el az udvaron, ami a gyermekek biztonságát szolgálja. Csak ezeknek a munkálatoknak a befejezése után lehetett megkezdeni a tornaszoba alapozását. Jelenleg a falazási munka folyik, várhatóan december végére készül el a létesítmény. Már nagyon várjuk, hogy a modern, 21. századi elvárásoknak megfelelő épületben tarthassuk a sportfoglalkozásokat. A tornateremhez egy sportszertár is kapcsolódik, és akadálymentes öltöző és mosdó is helyet kap mellette. Örülünk, hogy néhány hónap múlva már az új épületben, komfortos környezetben végezhetjük a gyerekek mozgásfejlesztését.

ako5_745_745

Kívánjuk, hogy mind az alsó-, mind a felsőjózsai gyerekek jól érezzék magukat második otthonukban, boldog, vidám napokat töltsenek a megújuló intézményekben.

Szarka Margit