Hírek

Ügyvéd válaszol – Öröklési kérdések

Rovatunkban ezúttal három olvasói levélben feltett kérdésre válaszol szakértőnk, Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska ügyvédnő.

Olvasó: Lemondhatok-e az örökségről, mert szüleim után örökölhető vagyont olyan mértékű tartozás terheli, ami az örökséget meghaladja?

Ügyvéd: Két megoldás létezik, az egyik az örökség visszautasítása, melyet be kell jelenteni szóban vagy írásban a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyzőnek. A feltételhez vagy időhöz kötött, a megszorítással tett és a meg nem engedett részleges visszautasítás érvénytelen.

A másik megoldás a lemondás az öröklésről: aki törvényes öröklésre jogosult, az örökhagyóval kötött írásbeli szerződésben - egészben vagy részben - lemondhat az öröklésről. A lemondás a lemondó leszármazóira nem hat ki, kivéve, ha a megállapodás így szól, vagy ha az a kötelesrészt elérő kielégítés ellenében történt.

hagyatek_620_620 

Olvasó: Milyen költségei vannak annak, ha örökölök, mennyi adót kell fizetnem? Eladhatom-e az örökölt vagyont és ha igen, milyen fizetési kötelezettségeim vannak?

Ügyvéd: Öröklés esetén az örököst a hagyatéki terhek megfizetése terheli, pl. temetés költségei, közjegyzői munkadíj, stb. Az örökség megszerzésével egyenesági rokonok, házastárs esetén illetékfizetési kötelezettség nem terheli, az egyéb örökösök esetén az illeték 18 %, lakás esetén 9 %.

Nincs olyan jogszabály, amely tiltaná a megörökölt vagyon eladását, ha a hagyatéki eljárás jogerősen lezárult. Ingatlan esetén az adózás ugyanúgy működik, mint bármilyen más szerzés esetén azzal a különbséggel, hogy a szerzési érték a hagyatéki eljárásban meghatározott érték, az adóalap pedig a vételár, szerzési érték közötti különbség az örökség megszerzésével kapcsolatos költség levonását követően. Az amortizáció is ide vonatkozik, azaz az ingatlan, ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, ha az átruházás a megszerzés évében vagy az azt követő öt évben történik, a fentiek szerint kiszámított összeg

1. 100 százaléka a megszerzés évében és az azt követő évben,

2. 90 százaléka a megszerzés évét követő második évben,

3. 60 százaléka a megszerzés évét követő harmadik évben,

4. 30 százaléka a megszerzés évét követő negyedik évben,

5. 0 százaléka a megszerzés évét követő ötödik és további évben.

Az SZJA mértéke pedig az így kiszámított adóalap 15 %-a.

 

 

Olvasó: Szeretném megtudni, hogy használhatom-e édesapám halála után örökölt autót a hagyatéki eljárás befejezése előtt?

Ügyvéd: Amennyiben a gépjárműre a forgalomban való részvételhez szükséges érvényes műszaki vizsga, felelősségbiztosítás van, és ha több örökös van és közöttük ekörben vita nincs, használható.

Gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának öröklése és ajándékozása esetén az illeték mértéke a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének kétszerese.

 

Továbbra is várjuk leveleiket, melyre igyekszünk iránymutató választ adni.

Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda
Lukácsné Dr. Patakvölgyi piroska
Cím: Józsa, Barátság utca 3.
Telefon: 0652/387-803
Mobil: 0620/340-7411

Ügyfélfogadás: előzetes telefonos egyeztetés alapján.