Hírek

Ady Endre Emlékév - a józsai könyvtárban is

A költő halálának 100. évfordulója alkalmából kiállítás nyílt legismertebb műveiből a Méliusz Központi Könyvtár Józsai Fiókkönyvtárában január 27-én, de ez csak a kezdet. Az olvasókör mélyebben is megismerkedik majd Ady Endre munkásságával az emlékév során.

Száz éve nincs közöttünk a költőóriás, az éleslátású gondolkodó. Mindössze 41 évet élt, de munkássága mély hatással volt a XX. század költészetére és közgondolkodására, s ez a hatás még ma is él. Már életében is ellentmondásos volt költészetének megítélése, és a mai napig tart az irodalommal foglalkozók vitája gazdag életművéről. Ahogy Szerb Antal írja Adyról: a róla alkotott véleményt mindig a világnézeti felfogások különbözősége határozta meg, mindig voltak hívei és ellenségei. A konzervatív és a progresszív társadalomfelfogás és irodalmi igény ellentmondásából fakadnak a róla folytatott viták.

004_resize_700

Száz éve nincs közöttünk, de ez az egy évszázad sem volt elegendő arra, hogy munkásságát megismerjük. Iskolai tanulmányainkban kizárólag költői pályafutásáról esik szó, alig említik meg prózai műveit, holott e nélkül költészete sem érthető meg teljes mélységében. Több, mint 2500 prózai műve jelent meg a kor napilapjaiban, folyóirataiban; ő elsősorban publicista volt, vezércikkei, irodalmi tanulmányai, színikritikái mellett igen jelentősek dokumentumszerű novellái, tárcái. Prózai műveiben részletes körképet festett a kor társadalmáról, az emberi sorsokról, az élet ellentmondásosságáról. Művészi alapossággal felépített novellái pontos képet adnak a XX. század elejének emberi viszonyairól, a Szilágyság népéről, ahonnan származott. Akár történelemkönyvként is szolgálhatnak, ha alaposabban meg akarjuk ismerni ezt a kort a maga valóságában, egy kortárs szemszögéből. Misztikus felfogású elemzők egyenesen látnoknak tekintették, aki megjósolta, előre vetítette a XX. század szörnyűségeit.

006_resize_700

Az Ady Emlékév jó alkalom lesz arra, hogy mélyebben megismerjük költészetét, gondolkodásmódját, és felfedezzük életművének ma még kevésbé ismert részleteit.