Hírek

Ügyvéd válaszol - szülõtartás válás után

Ismét egy olvasói kérdés, melyre Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska ügyvédnő válaszolt.

Olvasó: Férjemmel 15 éve elváltunk, a gyermekeink nálam lettek elhelyezve. Ő elköltözött, a közös vagyont megosztottuk, elvitte mindennek a felét. A vállalt tartásdíjat azonban nem fizette, a gyerekekkel a kapcsolatot nem tartotta. Sokat olvastam mostanában a szülőtartásról és azt szeretném meg tudni, hogy a gyerekeim kötelesek lesznek-e majd ezek után az apjukat eltartani? 

Ügyvéd: A szülőtartás nem új jogintézmény, már a korábbi családjogi törvény is szabályozta, az új Ptk. kapcsán került előtérbe.

Mielőtt a bíróság bárkit tartásra kötelezne több körülményt is vizsgálni kell. Elsősorban a tartást kérő szülő vonatkozásában azt, hogy önhibáján kívül szorul-e tartásra, illetve van-e tartásra kötelezhető házastársa, élettársa? Volt házastárs és volt élettárs is kötelezhető, ha az életközösség megszűnését követő 5 éven belül válik rászorulttá a másik fél.

A gyermek vonatkozásában vizsgálják azt, hogy a tartási kötelezettségnek eleget tud-e tenni, azaz saját szükséges tartását, vagy a tartás sorrendjében a jogosultat megelőző személy (gyermek, házastárs, élettárs) tartását nem veszélyeztetné.

A harmadik dolog, amit szintén vizsgálni kell, az érdemtelenség. Érdemtelen a tartásra az a nagykorú, aki a tartásra kötelezettel vagy vele együtt élő hozzátartozójával szemben olyan súlyosan kifogásolható magatartást tanúsít vagy olyan életvitelt folytat, amely miatt tartása a kötelezettől - figyelemmel a jogosult és a kötelezett kapcsolatának jellegére és a kötelezett magatartására is - nem várható el.

Ha a szülő a tartási, gondozási és nevelési kötelezettségének eleget tett, a gyermek a vele szemben tanúsított kirívóan súlyos magatartás esetén hivatkozhat a szülő érdemtelenségére.

A tartási kötelezettség az egyenes ági rokonokat (nagyszülő – szülő – gyermek - unoka) terheli egymással szemben.

Tartási kötelezettsége áll fenn elsősorban a szülőnek a gyermekével és a nagykorú gyermeknek a rászoruló szülőjével szemben.

Ha a tartásra jogosult gyermeknek tartásra kötelezhető szülője nincs, eltartása távolabbi felmenőire hárul.

Ha a tartásra jogosultnak nincs gyermeke, távolabbi leszármazói kötelesek őt eltartani.

A tartásra jogosulthoz a leszármazás rendjében közelebb álló rokon tartási kötelezettsége a távolabbi rokonét megelőzi.

A tartásra szoruló személy nem érvényesíthet tartási igényt rokonával szemben arra hivatkozva, hogy tartási jogosultságát érdemtelensége miatt a tartás sorrendjében közelebb álló rokonával szemben nem érvényesíthetné.

Vagyis ha a szülő tartási kötelezettségének kiskorú gyermekével szemben nem tett eleget, idős korában, ha önhibáján kívüli okokból rászorulttá is válik tartásra, érdemtelensége miatt a nagykorúvá vált gyermekétől, ettől a gyermektől származó unokájától, dédunokájától nem követelhet tartásdíjat.

 gyvd_354

További kérdés esetén keressék bizalommal ügyvédnőt.

Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda
Lukácsné Dr. Patakvölgyi piroska
Cím: Józsa, Barátság utca 3.
Telefon: 0652/387-803
Mobil: 0620/340-7411

Ügyfélfogadás: előzetes telefonos egyeztetés alapján