Hírek

Folytatódik a Tócó-liget felújítása

A Józsapark mögött, a Tócó-patak két oldalán található öreg illetve élet- és balesetveszélyes fák kicserélésével kezdődnek a munkálatok augusztusban - tudtuk meg Balázs Ákos képviselőtől.

Talán kevesen tudják, de a Tócó-patak két oldalán nem az őshonos növényzet, hanem egy telepített, tájidegen - javarészt nemesfűz és óriásnyár - által uralt fákból álló erdősáv van, mely egyedei már jóval meghaladták a biológiai koruk felső határát, ami erdészeti gyakorlat szerint elérte a vágás érettségi kort. A faegyedek rendkívül rossz fiziológiai állapotban vannak, veszélyeztetve az erdősáv közvetlen környezetében lévő ingatlanok épségét, az ott lakók és a Bocskai úton illetve a gyalogúton haladó forgalom biztonságát. 

Az erdőrészlet jelenlegi állapotában a lékes, mozaikos erdőfelújítás, speciális műszaki megoldásokkal sem célravezető és technológiailag is nehezen kivitelezhető. A mozaikos szerkezet kialakításával, lékek létrehozásával a lábon hagyott fák szélterhelése jelentősen megnő, stabilitásuk csökken. A fakitermelési munkálatok a fák nagy magassága (20-30 méter) miatt nem, vagy csak nehezen végezhetőek el úgy, hogy a kidöntött egyedek a szomszédos fákat össze ne törjék. Mivel az erdősáv igen keskeny (legfeljebb 50 méter), így a lábon maradt, sérült faegyedek spontán kidőlése, a megnövekedett szélterhelés hatására a mozaikosan meghagyott foltok megborulása a lakott ingatlanok kertjeit is elérhetné. Ezért a biztonsági szempontok fokozott szem előtt tartásával az egy ütemben végzett tarvágást tartjuk az erdőrészlet megújításához megfelelőnek, kivitelezhetőnek  - tájékoztatta lapunkat Bognár Klára Réka, a DMJV Polgármesteri Hivatal Zöldterületi Osztály osztályvezetője. Aki elmondta, hogy a területen az elmúlt évben több alkalommal tartottak helyszíni bejárást a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársaival, erdészeti szakemberekkel és Dr. Aradi Csaba ökológussal. A jelenlévők egybehangzó szakmai véleménye szerint az erdősáv egy ütemben történő tarvágásos véghasználata után a területen a termőhelyi viszonyok figyelembevételével kell erdőfelújítást végezni.

Az erdősáv helyi jelentőségű védett természeti terület, valamint a Natura 2000 hálózat része is egyben. Ezért a területen végzendő erdőfelújítással kapcsolatos munkálatok tervezése és kivitelezése során prioritást jelent a természetvédelmi státusszal és célokkal, érdekekkel való összeegyeztethetőség. A munkálatok szakmai hátterének koordinációja ökológus szakértő bevonásával történik.

A fakitermelési munkálatok a Tócó-patak bal partját érintve kezdődnek meg, illetve a kifejezetten rossz egészségi állapotú faegyedek a patak jobb oldalán is eltávolításra kerülnek.

A fakitermelési munkálatokat követően egy több szintes, a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, tájjellegű, őshonos fafajokból álló (kocsányos tölgy, mezei szil, kőris fajok dominanciája), színező elemeket is tartalmazó (éger), hosszútávon fenntartható keménylombú ligeterdő kerül kialakításra. A lakóövezethez közel eső, és intenzívebb használatú területrészeken a park jelleget hangsúlyozva kert- és tájépítészeti módszerek alkalmazását helyezték előtérbe, többek között nagyobb méretű parkfák telepítésével.

Ezt követően a felújított erdősáv ápolásáról – tekintve a telepíteni kívánt fafajok (kocsányos tölgy) sajátosságait és az erdővé záródásukhoz szükséges időt – várhatóan legalább 10 éven keresztül szükséges gondoskodni. A park jellegű részletekben pedig folyamatos, kertészeti módszerekkel történő növényfenntartás és ápolás fog megvalósulni.

Célunk – hangsúlyozta Bognár Klára Réka - a Natura 2000 hálózat érdekeivel összeegyeztethető módon végrehajtott erdőfelújítást követően – egy olyan őshonos fajok uralta, ligetes, hosszútávon fenntartható, helyenként parkjellegű erdősáv kialakítása a Tócó-völgyben, mely illeszkedik a vízfolyás menti társulások sorába, valamint speciális elhelyezkedéséből adódóan - településvédelmi erdő szerepét betöltve - megfelel a lakosság igényeinek.

ÍME NÉHÁNY KORÁBBI LÁTVÁNYTERV,
HAMAROSAN KÉSZÜL FRISS TERV A MOSTANI ÁLLAPOTOKHOZ:

kor02_640

kor01_640