Hírek

"Kincses Kultúróvoda 2018" címet nyert a józsai óvóda

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Kincses Kultúróvóda pályázatot idén országosan 123 pályázó közül 26 intézmény nyerte el, a díjazottak között szerepel az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda is.

A pályázat során az intézményeknek be kellett mutatniuk pedagógiai programjukban milyen kiemelt szerepet játszanak a kulturális és művészeti tartalmak, hogyan kapcsolódnak be intézményen kívüli kultúra-közvetítő tevékenységekbe. 

Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda „Az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel” alternatív óvodai program által olyan értékeket közvetít, melyben a hagyományőrzés, hagyományápolás – magyar népzene, néptánc, népi játékok- továbbá a művészeti nevelés átszövi az óvodások mindennapjait. A néphagyomány ápolás gazdag eszköztárának tartalmát a helyi tradícióknak megfelelően építik be az óvodai ünnepek, programok soraiba. Az óvoda nevelésfilozófiája a gyermekek érzelmeire épít, olyan módon és eszközökkel érinti meg a gyermekeket, melyek a kreatív gondolkodás, az alkotókészség, és az esztétikai tevékenységek fejlesztését hangsúlyozza. Óvodásaiknak lehetőséget nyújt arra, hogy közvetlen kapcsolatot ápoljanak a település kézműves kismestereivel, iparművészeivel, megcsodálhassák azok alkotásait, megismerkedhetnek a művészeti technikákkal, ezáltal a művészet sokszínű hatásaival élik óvodás éveiket.

A Kerekerdő Óvoda széleskörű kapcsolati hálózatának köszönhetően más intézményekkel – többek között művelődési házzal, színházzal, bábszínházzal, térségi tehetségponttokkal, helyi civil szervezetekkel, művészeti intézményekkel szoros összefogásban működik a szakmai továbbfejlődésének érdekében. Az óvoda pedagógusaiból álló Kórus az III. Országos Óvónői Kórusfesztiválon, színvonalas szerepléséért, a Magyar Kórusok Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének elismerésében is részesült. 

kerekerd337_500

"A Kerekerdei óvodások felfedezni, rácsodálkozni tudó, érdeklődő, kézművességben jártas gyermekek, akik nyitottak a népi hagyományokra, szomjazzák a mesét, a zenét, alkotó tevékenységeket, melyeket csakis „tiszta forrásból” válogatunk." - vallja Vinczéné Simon Nikolett intézményvezető asszony.

„Van-e szebb hivatás, mint új kertbe az első magot vetni?”

Kodály Zoltán