Hírek

Õk ma gyerekek!

Két érdekes cikk a Józsai Családi Magazinból: melyek közös gondolata, hogy a gyermeki időszak hamar eltelik, és az ott elmulasztott pillanatoknak - amellett hogy már sohasem lesz újból - fontos értéke van.

Janikovszky Éva: Ők ma gyerekek

Ha ma kihagyod az esti mesét, holnap már lehet,
hogy nem is kéri a lányod vagy a fiad.

Ha ma nem ülsz oda vele a társasjáték mellé,
előfordulhat, hogy a jövő héten már késő lesz.

Ők ma gyerekek, s nem pótolhatod
az önfeledt legózást, babázást úgy öt év múlva,
amikor már kevésbé szorítanak
megélhetési gondok, amikor már
nem kell új szőnyeg, vagy függöny az ablakra.

Ha most kihagyod az együttlét meghitt perceit,
évek múltán talán már
a meghitt beszélgetéseket sem igénylik. 

Ha most nem sétálsz velük kézen fogva,
akkor pár év múlva végleg elengedik a kezed,
és a kapaszkodó nélkül elsodródhatnak.

Visszahozhatatlanok és megismételhetetlenek
a gyermekkor napjai, hetei, hónapjai.

Téglák ezek, amelyekből és amelyekre
a felnőtt élet felépül.

Ha sok tégla hiányzik, labilis lesz az építmény.

A korai kötődés hiánya visszaüt

korai_300

Egy közelmúltban Dél-Angliában készült tanulmány, az Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC) arra a következtetésre jutott, hogy összefüggés van a ka­maszkori viselkedési zavarok és aközött, hogy az apák mennyire aktívan vették ki részüket a gyermekükkel való foglalkozásból a születés utáni első hónapokban. Az apák részvételét a csecsemőkorban három tényező alapján vizs­gálták. Az első az volt, hogy az apák a baba nyolc hónapos korában milyen érzelmi választ adtak a babára és a szülői szerepre. A másodiknál a háztartásbeli és gyermekgondo­zási teendőkben való részvételt vettek górcső alá, míg a harmadiknál azt, hogy mennyire érezték magukat biztosnak a szülői és férjszerepben ezek az apák. 

Miután az adatokat összevetettek a gyerekek kiskamaszkori viselkedésével, kiderült, hogy a legnagyobb hangsúl­lyal az első és a harmadik faktor esik latba, azaz elsősorban az érzelmi kötődés és az apaszerepben való komfortérzet bizonyult meghatározónak. Ebből ugyanakkor merészség lenne arra következtetni, hogy az aktív gyermekgondozás megléte vagy hiánya irreleváns lenne. A tanulmány ugyanis huszonöt év tapasztalatait gyűjtötte össze, és annak indu­lása óta az apaszerep jelentős átalakuláson ment keresz­tül. Az viszont vitathatatlan az eredmények láttán, hogy a gyermekek már egészen kis koruktól fogva igénylik az aktív apai jelenlétet az életükben, ami jótékonyan hat a problé­más kamaszkor idején is.

Forrás: ApaMagazin