Hírek

Az új CSOK

A tavaly évvégén bejelentett új Családok Otthonteremtési Kedvezmény rendszerét idén februárban máris kibővítették, átdolgozták. Egyes elemei szigorodtak, míg más területeken könnyítések léptek életbe.

A kibővített 10.000.000,- Ft összegű CSOK-ot három vagy több gyermekes családok igényelhetik (2008. július 1-én vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező) új, összkomfortos lakás építéséhez, vagy a kérelem benyújtásának időpontjában használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, összkomfortos új lakás vásárlásához.

csok1_500

Legfontosabb feltétel, hogy a kibővített CSOK az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített, bővített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti és örökbe fogadott három vagy több gyermeke után, vagy fiatal házaspár - a meglévő gyermekei számától függetlenül - legfeljebb három születendő gyermekvállalása esetén a bekerülési költség vagy vételár megfizetéséhez igényelhető.

A korábban igénybevett támogatás nem zárja ki a CSOK igénybevételét, de ebben az esetben a már igényelt állami támogatás összegével csökkentetten igényelhető a 10 millió forintos támogatás.

Az igénylőnek igazolnia kell, hogy saját maga - házastársak esetén legalább az egyik fél - legalább 2 éve folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosítottként szerepel - ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van. A 2 éves biztosítotti időszak számítása során a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele. Ápolási díjban részesülő ez alól mentesül.

Igazolni kell azt is, hogy igénylő szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy a családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása.

Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakásban életvitelszerűen kíván tartózkodni.

A CSOK-kal együtt 10 millió Ft-os, évi fix 3 %-os kamatozású támogatott lakáshitel is igényelhető.

Gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb három gyermek születését vállalhatja. A gyermekvállalás teljesítésére biztosított határidő 10 év. A gyermekek megszületését illetve nem teljesülés esetén is annak okát a korábbi szabályozásnak megfelelően kell igazolni.

A kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő és házastársa vonatkozásában a családok otthonteremtési kedvezménye igénylésének időpontjában tartozás a központi hitelinformációs rendszerben (a továbbiakban: KHR) nincs nyilvántartva vagy az igénylő a KHR-ben szereplő tartozását már legalább egy éve teljesítette. (Azaz egyik fél sem BAR-listás).

Az igénylőnek és házastársának büntetlen előéletéről is nyilatkoznia kell, arra kiterjedően is, hogy a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre nem kötelezte.

A CSOK-ot nem magyar állampolgár is igénybe vehetik, de nekik a fenti szabályokon túlmenően további feltételeknek is meg kell felelniük, amely feltételek a magyarországi letelepedést irányozzák elő.

- A  családi otthonteremtési kedvezménnyel felépített vagy megvásárolt új lakásban csak a  támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak, fiatal házaspár és élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

- A 10 éves jelzálogjog időtartama alatt érvényes lakásbiztosítással kell rendelkezni.

- A CSOK-kal érintett lakás eladása esetén új lakás vásárlására nincs időbeli kikötés, használt lakást azonban csak 5 év után lehet vásárolni, mindkét esetben a felfüggesztés idejére a támogatást a letétbe kell helyezni.

- tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakásra akkor vehető igénybe a CSOK, ha a  tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező újabb lakás jön létre.

A CSOK feltételeiről személyre szabottan a CSOK-ot folyósító pénzintézeteknél érdemes tájékozódni.

tblzat_500