Az Ügyvéd válaszol (12.)

A múlt havi cikkhez kapcsolódóan ezúttal a közúti közlekedési bűncselekményekről ad rövid tájékoztatást Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska ügyvéd.

1. A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény: ha valaki közlekedési útvonal, jármű, üzemi berendezés vagy ezek tartozéka megrongálásával vagy megsemmisítésével, akadály létesítésével, közlekedési jelzés eltávolításával vagy megváltoztatásával, megtévesztő jelzéssel, közlekedő jármű vezetője ellen erőszak vagy fenyegetés alkalmazásával, avagy más, hasonló módon a közlekedés biztonságát veszélyezteti, bűntettet követ el. Idetartoznak pl. a közlekedési táblák, jelzők eltávolítása, megrongálása (lefestése, graffiti). A közlekedő jármű vezetője alatt pedig tömegközlekedési eszközök vezetője is értendő.

2. Közúti veszélyeztetés: ha valaki a közúti közlekedés szabályainak szándékos megszegésével más vagy mások életét vagy testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki, bűntettet követ el.

3. Közúti baleset okozása: ha valaki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével másnak vagy másoknak gondatlanságból súlyos testi sértést okoz, vétséget követ el.

4. Járművezetés ittas vagy bódult állapotban: ha valaki szeszes italtól befolyásolt állapotban vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szer (ideértendő az ilyen hatást okozó gyógyszer is) befolyása alatt gépi meghajtású járművet vezet, vétséget követ el. Aki szeszes italtól befolyásolt állapotban vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem gépi meghajtású jármű vezetésével súlyos testi sértést, maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást, vagy tömegszerencsétlenséget, halált, kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz ugyanúgy büntetendő, mint a gépjárművezetők.

5. Járművezetés tiltott átengedése: ha valaki jármű vezetését szeszes italtól befolyásolt állapotban levő vagy a vezetésre egyéb okból alkalmatlan személynek engedi át, vétséget követ. A fenti bűncselekmények esetén súlyosabban minősül a cselekmény, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget, halált, kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz.

6. Cserbenhagyás: Ha a közlekedési balesettel érintett jármű vezetője a helyszínen nem áll meg, illetve onnan eltávozik, mielőtt meggyőződnék arról, hogy valaki megsérült-e, avagy az életét vagy testi épségét közvetlenül fenyegető veszély miatt segítségnyújtásra szorul-e, amennyiben súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el. Ezek a cselekmények már bűncselekménynek minősülnek, a közlekedési szabálysértéssel szemben a büntetés szabadságvesztés lehet. Ezeknek a cselekményeknek a következményei is súlyosabbak, mint a szabálysértési eseteké, akár a sértett, akár az elkövető az életével fizet, vagy az egész életét meghatározó sérülést szerezhet.

A közlekedési szabályok megsértése nem csak a büntetőpontok növekedésével járhat, bűncselekmény esetén az elkövető a bűnügyi nyilvántartásba is bekerül.

Az elkövetőnek, mint minden bűncselekménynél, a közlekedési bűncselekményeknél is annak polgári jogi következményeit viselni kell. A sértett valamennyi a sérüléssel összefüggésben keletkezett költségét, kárát követelheti.

Téves az a nézet, miszerint „úgyis van felelősségbiztosítás”, ugyanis ilyenkor a biztosító a sértettel szemben helytáll, de bizonyos esetekben az elkövetőtől követelheti a kár megtérítését.

paragrafus.jpg