Megkezdődött a Vakáció a Lorántffyban

2010. június 11-én az elmúlt tanévben utoljára szólalt meg a csengő a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában. Június 15. után 200 tanuló vehette át a megérdemelt munka gyümölcsét, a bizonyítványt. Ilyenkor tanév végén mindenütt sor kerül egy átfogó értékelésre, mérlegvonásra.

Küzdelmes, de eredményes évet zártunk. A tanév során tanítványaink számtalan tanórán kívüli lehetőség között válogathattak, melyekkel a tehetséggondozás, felzárkóztatás lehetőségeit biztosítottuk. Az évközi, év végi megmérettetések, versenyek, mérések szép eredményekről tanúskodnak. Megyei tanulmányi versenyeken egy I., két II., négy III., valamint egy V. helyezést értek el tanulóink.

Városi megmérettetésekben is igen szép sikereket értünk el: 7 első helyezést, 4 második, 7 harmadik helyezést, valamint 1 negyedik helyezést és két különdíjat hozhattak el tanítványaink. Természetesen nagyon sok szép eredménnyel büszkélkedhetnek még diákjaink, de terjedelmi okok miatt csak az 1-4. helyezéseket említjük itt. Az előbb említett statisztikai adatokat még kiegészíthetnénk a középfokú beiskolázási mutatóinkkal is, mely szerint minden volt 8. osztályos tanulónk továbbtanul, 14 %-uk gimnáziumban, közel 50 %. szakközépiskolában, ill. közel 1/3-uk szakiskolában. A felvételi eljárás során a tanulók 60 %-át az első helyen megjelölt intézménybe vették fel. Mi sem mutatja jobban, hogy pályaválasztásuk megfontolt, meggondolt és eredményes volt.

Fenti eredmények is tanúsítják a mindennapi oktató-nevelő munka eredményességét. Szerencsére egy stabil tantestülettel, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítőkkel (fejlesztő pedagógus, iskolapszichológus) a nehézségek leküzdése, ill. az eredményesség fokozása nem jelent gondot. Pedagógusaink kreatívak, innovatív szemléletűek, ennek valamint a fenntartói támogatásnak köszönhető, hogy feltételeink, környezetünk tovább szépült, bővült az elmúlt tanév során. Mindazok, akik akár személyesen, akár honlapunkon virtuálisan (www.lorantffy.suli.hu) látogatást tesznek intézményünkben, minderről meggyőződhetnek. Intézményünk Debrecen város legrégebbi oktatási intézményei közé tartozik, hiszen 162 éve kezdődött el Alsó-Józsán a szervezett oktatás, természetesen akkor még a református egyház volt az alapító.

Intézményünk kapcsolatai közül kiemelkedett az Alsójózsai Kerekerdő Óvodával való kapcsolatunk, mely az elmúlt évben is eredményes volt. Hála az óvoda vezetőségének, s benne Simon Imréné óvodavezető asszonynak, tanítványaink az év során sok közös rendezvényen vehettek részt, (hagyományápolás, játékos alkalmak stb.) és ugyanúgy a pedagógusaink közötti szakmai együttműködés eredményének is tekinthetjük, hogy a 2010/2011-es tanévben, iskolánkban 30 első osztályos gyerek kezdi meg tanulmányait. Az óvoda-iskola átmenet nehézségeit a két intézmény az elmúlt év során is eredményesen együttműködve oldotta meg.

Iskola_450.jpg

A teljesség igénye nélküli tanévi mérleget követően egy-két gondolatot, a jövőről. Meggyőződésem, hogy az oktatási rendszer elkövetkező reformja az iskolák, pedagógusok, szülők, tanulók helyzetét javítani fogja. Feltételeink tovább javulnak majd, s tanítványaink továbbra is büszkén vallhatják magukat Lorántffy-s diáknak.

Végezetül szeretném megköszönni a szülők, pedagógusok, iskolai alkalmazottak, valamint Debrecen Megyei Jogú Város, mint intézményfenntartó segítségét, munkáját, mellyel a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 2009/2010. tanévi eredményeihez, eredményességéhez hozzájárultak.

Danku Attila,
igazgató