Az Ügyvéd válaszol (11.)

A nyári szünet közeledtével érdemes a közlekedési szabályok betartására ismételten felhívni mindenki figyelmét. Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroskát ezúttal arra kértük, vegyük számba a legfontosabb szabálysértéseket.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a szabályok nemcsak a gépkocsivezetőkre, hanem minden közlekedőre egyaránt vonatkoznak, legyen az akár gyalogos vagy kerékpáros. A közlekedési szabályok betartása nemcsak a büntetés elkerülése, hanem a biztonságos közlekedés miatt is nagyon fontos, hiszen a fizika szabályai a közlekedés során is érvényesülnek.

Főbb szabálysértések:

Ittas vezetésért nem csak a gépjárművet szeszes italtól befolyásolt állapotban vezető személy, vagy a jármű vezetését ilyen állapotban lévő személynek átengedő személy, hanem a nem gépi meghajtású járművet szeszes italtól befolyásolt állapotban vezető vagy hajtó személy is büntethető, azaz a kerékpáros, lovas kocsit hajtó sem ülhet fel ittas állapotban a járműre mint vezető, vagy hajtó.

Sebességkorlátozás jelentős túllépése: Aki a km/órában meghatározott vagy a jelzőtáblával km/órában jelzett sebességet 100 km/órát meg nem haladó sebességkorlátozás esetén legalább a felével, 100 km/órát meghaladó sebességkorlátozás esetén legalább a harmadával túllépi, pénzbírsággal sújtható.

Az elsőbbség és az előzés szabályainak megszegése: Annak a járműnek a vezetője, aki az elsőbbségre vagy az előzésre vonatkozó szabályokat megszegi, pénzbírsággal sújtható.

Annak a járműnek a vezetője, aki az elsőbbségre vagy az előzésre vonatkozó szabályok megszegésével a közlekedés más résztvevőjét hirtelen fékezésre vagy irányváltoztatásra kényszeríti,

pénzbírsággal sújtható.

Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése: Az a járművezető vagy állathajtó, aki járművével vagy állatával (állataival) a közlekedési szabályok szerinti tilalom ellenére a vasúti átjáróba hajt, vagy azon áthajt, pénzbírsággal sújtható.

A közúti közlekedés rendjének megzavarása: Aki a közúti közlekedés szabályait megszegi és ezzel másnak vagy másoknak életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki vagy könnyű testi sértést okoz, pénzbírsággal sújtható.

Nem elhanyagolható tény az sem, hogy az egyébként szabályosan közlekedő ittas vezető, vagy a megengedett sebességet túllépő egy balesetben az egyéb szabályoktól függetlenül vétkesnek minősül.

A közlekedés szabályok betartására különösen figyelniük kell a gyalogosoknak, kerékpárosoknak, hiszen

- egyrészt egy balesetben gépjárművel való ütközés során jelentősebb sérülést szenvedhetnek el,

- másrészt, ha a balesetet a gyalogos, vagy kerékpáros okozza, akkor ennek nemcsak a büntető jogi következményét, hanem polgárjogi következményét is viselniük kell, azaz a balesettel okozott kárt is meg kell téríteni.

A közlekedésben azonban a legfontosabb szabály: Mindenkit hazavárnak !

paragrafus.jpg

Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda (Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska )

Cím: Józsa, Barátság utca 3.

Telefon: 06-52/387-803

Mobil: 06-20/340-7411

Ügyfélfogadás: előzetes telefonos egyeztetés alapján