Az Ügyvéd válaszol (9.)

A múlt havi cikkben a szándékos vagy véletlen károkozásról írt Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska ügyvéd. Ezúttal a cikk folytatásaként a speciális károkozásból adódó felelősség egyes eseteit mutatja be:

A veszélyes üzem működéséből eredő károk: a fokozott veszéllyel járó tevékenység folytatásából adódó kár esetén a károkozó köteles az ebből eredő kárt megtéríteni. A mindennapi életünkben veszélyes üzemnek minősül pl. a gépjármű üzemeltetése. a gépjárművel okozott kárt gépjárműre kötött kötelező felelősségbiztosítás fedezi.

Felelősség olyan személyek károkozásáért, akiknek belátási képessége hiányzik vagy korlátozott: Akinek belátási képessége hiányzik vagy fogyatékos, felelősségre nem vonható. Helyette gondozója felel.

Az alkalmazott károkozása: Ha alkalmazott a munkaviszonyával összefüggésben másnak kárt okoz, a károsulttal szemben a munkáltató felelős.

Az állattartók felelőssége: Aki állatot tart, az általános szabályok szerint felel azért a kárért, amelyet az állat másnak okoz, idetartozik a háziállat, házőrző kutya által okozott kár is. Vadállat tartója úgy felel, mint az, aki fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytat (pl.: vadásztársaság).

Az épületről lehulló tárgy által okozott kár: Épület egyes részeinek lehullásából vagy az épület hiányosságaiból másra háramló kárért az épület tulajdonosa felelős, kivéve, ha bizonyítja, hogy az építkezésre és karbantartásra vonatkozó szabályokat nem sértették meg, és az építkezés vagy karbantartás során a károk megelőzése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Társasház esetén a társasház felel az így okozott kárért. Ide tartozik a járda takarítás elmaradásából eredő balesetekből eredő kár is.

Minden esetben a dolgokban bekövetkezett kárt a tulajdonosnak kell viselnie. Ha nincs aki a kár megtérítésére kötelezhető, ezért érdemes biztosítást kötni, hiszen nagyobb váratlan káreseménynél a biztosító a kárt megtéríti, ilyen eset lehet pl.: a gépjármű tulajdonos hibájából eredő kár, vagy lakásban, családi házban történő kár. Az új típusú lakásbiztosítások felelősségbiztosítást is tartalmaznak, amely az ingatlannal kapcsolatosan másnak bentlakók által okozott károk megtérítéséért is felel.

paragrafus.jpg

Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda (Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska )

Cím: Józsa, Barátság utca 3.

Telefon: 06-52/387-803

Mobil: 06-20/340-7411

Ügyfélfogadás: előzetes telefonos egyeztetés alapján