Ügyvéd válaszol - Építményadót mire kell fizetni Józsán?

Rovatunkban ezúttal a helyi építményadóra vonatkozó a legfontosabb kérdéseket tisztázzuk ügyvédünk, Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska segítségével.

Az önkormányzat az 1/1992. (I.6.) Kr. számú rendeletével 1992. február 1 napjától vezette be a nem lakás céljára szolgáló épületek, épületrészek (együttesen: építmények) után az építményadót, továbbá ezzel az önkormányzati rendelettel vezette be a telekadót és a magánszemélyek kommunális adóját is.
Nem kell építményadót fizetni:
- a magánszemély tulajdonában álló, lakásnak minősülő és akként használt épület, épületrész után,
- a külterületen létesített nyaraló építmények alapterületéből 12 m2 területre,
- a szükséglakásra,
- az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint mezőgazdasági építményre (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja
- a külterületen lévő életvitelszerűen lakás céljára használt ingatlanra, ha más lakástulajdonnal, lakásra vonatkozó haszonélvezeti joggal vagy lakás bérleti jogával nem rendelkezik.

nyrikonyha_400

Minden más ingatlan, ingatlanrész adóköteles különösen a vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye, valamint a lakás céljára szolgáló építménnyel azonos helyrajzi számon lévő, nem lakás célú épületek, épületrészek, azaz pl. a nyári konyha, tároló, stb. A lakóingatlanok vállalkozás célú használata is adóköteles, azaz a lakóingatlanban kialakított iroda, üzlet, műhely adóköteles.

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
Az építményadó 2019. évi évi mértéke: 750 Ft/m2,
A garázsadó 2019.évi mértéke 500 Ft/m2

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján a DMJV 45/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelete alapján minden melléképületre, ami nem tartozik a fent sorolt adómentes épületek közzé az építményadót kell fizetni, azaz a nyári konyha, melléképület helyi adó fizetés alá esik.
A helyi adót be kell vallani és az önkormányzat által kiküldött fizetési meghagyásban foglaltak szerint meg kell fizetni. Az adó előírásához való jog öt év, azaz az adóhatóságnak a folyóévre eső adón túl, öt évre visszamenőleg van jogosultsága az adót kivetni, vagy törölni. Mivel 1992 óta van bevezetve Debrecenben az építményadó, így az idevágó törvényi szabályra tekintettel 2014-ig van lehetőség az építményadó előírására/törlésére.
Javaslom minden esetben DMJV Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályát megkeresését, mely épület adóköteles és melyik nem.

 

Továbbra is várjuk leveleiket, melyre igyekszünk iránymutató választ adni.

Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda
Lukácsné Dr. Patakvölgyi piroska
Cím: Józsa, Barátság utca 3.
Telefon: 0652/387-803
Mobil: 0620/340-7411
http://www.drpatakvolgyi.hu

Ügyfélfogadás: előzetes telefonos egyeztetés alapján.