Az ügyvéd válaszol - kerítés építés szabályai

Sok megkeresés érkezett kerítés építés szabályai vonatkozásában, kell-e, lehet-e, melyik oldal a telek tulajdonos által építendő oldal, stb. Ebben témában is Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska van olvasóink segítségére.

A válaszokat az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben találhatjuk meg: A telek határvonalain - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - kerítés létesíthető. A kerítésnek teljes egészében a saját telken kell állnia. Ha a kerítést a telek hátsó határvonalán az arra kötelezettek közösen létesítik, ettől eltérően is megállapodhatnak. A kerítés kapuja a közterületre (kifelé) nem nyílhat. A telek homlokvonalán (utcafronton) álló kerítésen a közterület használatát veszélyeztető megoldást (pl. szögesdrótot) csak a gyalogjáró szintje felett legalább 2,00 m magasságban és a kerítés belső oldalán szabad alkalmazni. Kerítés létesítésének elrendelése esetén a telek tulajdonosa (kezelője, használója) a telek homlokvonalán, továbbá - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - az útról nézve a jobb oldali telekhatáron és a hátsó telekhatárnak ettől az oldaltól mért fele hosszán köteles megépíteni és fenntartani.

Oldalhatáron álló beépítésű területen kerítés létesítésének elrendelése esetén a tulajdonos (kezelő, használó) az oldalkerítés azon a telekhatáron köteles megépíteni és fenntartani, amelyhez az építési hely csatlakozik, vagyis az épület folytatásaként.

A telken belül az egyes külön használatú telekrészeket csak nem tömör kerítéssel vagy élősövénnyel szabad elválasztani.

Elrendelés nélkül létesített kerítést annak tulajdonosa bármikor elbonthatja.

 

A Debreceni ingatlanokra vonatkozó további szabályokat Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelete szabályozza:

kerites_640_640

Új utcai kerítés csak a hatályos településrendezési tervben rögzített szabályozási vonalon építhető. Meglévő jogi telekhatáron, amennyiben az nem felel meg a hatályos településrendezési tervben rögzített új szabályozási vonalnak, kerítés nem létesíthető és nem építhető át. Az utcai kerítést, ha a sajátos előírások másként nem rendelkeznek legalább a felső részen 50%-os mértékben áttört módon, legfeljebb 1,80 m magassággal lehet létesíteni, melynek lábazati mérete nem haladhatja meg a magassági méret 1/3-át, ettől eltérni csak különleges esetben lehet.

Beépítésre nem szánt területen kerítés a telek homlokvonalán, oldal és hátsó határain min. 20 %-ban áttört módon létesíthető max. 2,00 m magassággal.

Egyéb kerítés az OTÉK előírásai szerint létesíthető.

Az utcai kerítés részeként hulladékedény tároló zárt falazattal is kialakítható, melynek a kerítés részeként létesített falazatának szélessége nem lehet több 2,00 m-nél és nem haladhatja meg a kerítésre előírt magasságot. Ettől eltérni csak különleges esetben lehet.

Az építési telek határvonalán csak fa, vagy fém anyagú áttört kerítés illetve élő sövény létesíthető. A kerítés (sövény) magassága a lakópark határán legfeljebb 1,6 m, egyéb helyen legfeljebb 1,2 m lehet.

Ennél bővebb tájékoztatást a DMJV Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályon lehet kérni.

 

További kérdés esetén keressék bizalommal ügyvédnőt.

Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda
Lukácsné Dr. Patakvölgyi piroska
Cím: Józsa, Barátság utca 3.
Telefon: 0652/387-803
Mobil: 0620/340-7411

Ügyfélfogadás: előzetes telefonos egyeztetés alapján.