Szent György hava - Föld Hete a Gönczyben

Egy „Örökös Ökoiskola” életében jelentős időszak a tavasz. A hagyományosan összeérő két témahetünk az idén elvált egymástól. A Fenntarthatósági Témahét eseményei márciusban, a Föld Hete programok áprilisban zajlottak.

Április 16-án, a tavaszi szünet előtti napon, az Iskolakerti tehetségnapon a teljes felső tagozat a kertben tüsténkedett. Az osztályok különböző időpontokban végezték vállalt feladataikat. A szorgos kezek munkája nyomán újabb gyümölcsfák kerültek a tündérkertbe, új helyre költözött a rózsakertünk, megújultak az ágyásjelzőink, tájékoztató tábláink, virágosak lettek ablakaink. A munkát közös bográcsozással, élménynappal zártuk. A nap egyben a Rózsavölgy utca 23. szám alatti feladatellátási helyen lévő kert névadója is volt. A mi kertünk neve ezentúl FŐNIX kert. A gyönyörű névadó főnixmadarat meg is festettünk a kerti épület falára.

f337nix_kertben_resize_700

A tavaszi szünet után, az éltető víz nyomában jártunk. Az ötödikesek a Tócó patak vízminőségét vizsgálták. A Tócóból vett vízmintát a Bisel vízminőség-vizsgálati módszerrel elemezték, s örömmel állapították meg, hogy az alacsony vízszint ellenére a vízminőség jónak mondható.

a_lefolyn_tl_resize_700

A hatodikosok megtudták a Debreceni Vízmű Benczúr Gyula úti telephelyén, hogy Debrecen ivóvize honnan származik, hogyan lesz a Keleti-főcsatorna vize fogyasztásra alkalmas.

A hetedikesek a Debreceni Vízmű Vértesi úti telepén, nyomon követték a szennyvíz útját mindaddig, míg 98%-os tisztaságú vízként újra a Tócó patakba folytatta útját. A legkorszerűbb berendezéseket, munkafolyamatokat láthatták, melynek segítségével kb. 70-75%-ban energetikai szempontból önellátó az üzem.

A nyolcadikosok Tiszalökre, a vízerőműbe látogattak el. Megismerkedtek azokkal a berendezésekkel, műépítményekkel, amelyek segítségével a Tisza vizét energiatermelésre fogják.

Április 25-én Városportyára indultunk. Debrecen belvárosában nyüzsgött a göncys diákok apraja-nagyja. Játékos feladatok segítségével múzeum pedagógiai programokon és felderítő túrán fedeztük fel városunk titkait, értékeit. A kis felfedezőket gönczys öregdiákok és tanáraik segítették.

Április 26. a szelektív hulladékgyűjtés napja volt. Papírt és minden olyan berendezést gyűjtöttünk, amely valaha árammal működött. A nap végére megtelt 3 nagy konténer papírhulladékkal és két konténer elektronikai hulladékkal. Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki ezen a napon gondolt a környezetére és az elmúlt év során összegyűlt hulladékot hozzánk hozta és nem a kukába dobta.

Április 29-én volt a „Bemutatjuk az év élőlényét úgy, ahogy még nem láttad!” Kisfilm készítő pályázat eredményhirdetése. Februárban hirdettük meg a Debreceni ökoiskolák és a Debreceni Tankerület iskolái számára az év élőlényeit bemutató kisfilmkészítő pályázatot. Ebben az évben is értékes alkotások születtek. Voltak visszatérő és új pályázók is. A legjobb kisfilmek jutalmazását támogatta a Hortobágyi Nemzeti Park és a Médiacentrum Debrecen Kft. A filmek iskolánk honlapján megtekinthetők.

 a_jv337_filmesei_resize_700