Az ügyvéd válaszol - építményadóval kapcsolatos kérdések

Megszaporodtak azok a kérdések, melyek helyi építményadóra vonatkoznak, ezért a mostani cikkben a legfontosabb kérdéseket tisztázzuk Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska ügyvéd segítségével.

Debrecenben építményadó alól mentes

- a magánszemély tulajdonában álló, lakásnak minősülő és akként használt épület, épületrész,

- a külterületen létesített idényjellegű tartózkodásra (pihenésre) szolgáló építmények alapterületéből 12 m2,

- a szükséglakás,

- az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja

- a külterületen lévő építmény azon része, amelyet az ingatlan tulajdonosa életvitelszerűen lakás céljára használ és ezzel egyidejűleg lakástulajdonnal, lakásra vonatkozó haszonélvezeti joggal vagy lakás bérleti jogával nem rendelkezik. A mentesség feltételeinek fennállásáról az adózó az 1. melléklet szerinti nyomtatványon nyilatkozhat. A mentesség a nyilatkozat benyújtása évétől illeti meg az adózót azokra az évekre, amely év első napján a mentességi feltételek fennállnak.

Minden más ingatlan, ingatlanrész adóköteles, különösen a vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye, valamint a lakás céljára szolgáló építménnyel azonos helyrajzi számon lévő, nem lakás célú épületek, épületrészek.

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az adó évi mértéke:

főszabály szerint

750 Ft/m2,

500 Ft/m2 gépjárműtároló esetén, valamint az egy helyrajzi szám alatt lévő, összevonás alá eső, azonos fajtájú épület, épületrész hasznos alapterületének 50.000 m2-t meghaladó része.

Azaz a DMJV 45/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelete alapján 2018. január 1-től minden melléképületre, ami nem tartozik a fent sorolt adómentes épületek közzé az adóköteles, azaz a nyári konyha, melléképület helyi adó fizetés alá esik.

A helyi adót be kell vallani és az önkormányzat által kiküldött fizetési meghagyásban foglaltak szerint meg kell fizetni.

pitmny_300 

További kérdés esetén keressék bizalommal ügyvédnőt.

Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda
Lukácsné Dr. Patakvölgyi piroska
Cím: Józsa, Barátság utca 3.
Telefon: 0652/387-803
Mobil: 0620/340-7411

Ügyfélfogadás: előzetes telefonos egyeztetés alapján.