Odafigyelés, megõrzés, együttmûködõ közösség

Így indul az új tanév a Loránffyban.

A 2018/19-es tanév szeptember 1-én megkezdődött. Ez sok új élményt jelent a kisdiákoknak, több munkát a pedagógusoknak, nagyobb odafigyelést a szülőknek. Dr. Czifra Ildikó 2018. január 29-től irányítja a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolát, a mostani lesz az első teljes tanéve. Az intézményben folyó oktató-nevelő munkával kapcsolatos terveiről, elképzeléseiről kérdeztük.

Mi a fő pedagógiai hitvallása, amelynek szellemében irányítani szeretné az iskolában folyó oktató-nevelő munkát?

Hiszem, hogy minden gyerekhez van egy kulcs, amit meg kell találnunk; ez van, amikor könnyebben, van, amikor nehezebben megy. Néha azt is meg kell tennünk, hogy lehajolunk, és a gyerek szemszögéből nézzük a világot. Hiszem, hogy érdemes odafigyelni a fiatalok gondolataira, és építeni azokra. Úgy gondolom, minden gyereknek azt kell kapnia, amire szüksége van, a tehetségesnek éppúgy, mint a fejlesztésre szorulónak. A követelményeket és az elvárásokat úgy kell meghatároznunk, hogy azok elősegítsék a gyermekek érzelmi és értelmi fejlődését. A cél az, hogy minden gyerekben megtaláljuk az értéket, amit tovább vihet magával, amire a későbbiekben támaszkodhat. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek megtanuljanak együttműködni, egymásra figyelni. Mindenkinek meg kell adni a lehetőséget a kibontakozásra, segíteni kell az útkeresést, ehhez nyugodt, kiegyensúlyozott légkörre van szüksége mind a diákoknak, mind a pedagógusoknak. Ennek biztosítása az egyik legfontosabb feladatom.

Melyek azok a hagyományok, amelyeket szeretne megtartani a továbbiakban is?

A hagyományoknak fontos szerepe van nemcsak a család, de az iskola életében is, mert egy közösség értékrendjét közvetítik, és képesek generációkat is összekötni. Ezért minden olyan hagyományt meg szeretnék tartani, amelyek egyrészt fontosak a szülőknek, a gyerekeknek, a pedagógusoknak, másrészt képesek a közös élményszerzésre, a közös történetek kialakítására. Ezeket lehet színesíteni, újra gondolni, bővíteni, de az alapokat meg kell tartani. Külön öröm számomra a szülők aktív részvétele az iskola életében, amire a továbbiakban is szeretnék számítani.

cz_640_640

Milyen tervei, céljai vannak?

Az iskolának szinte egyedülálló természeti és szellemi környezete van, amit vétek lenne nem bevonni az oktatásba. Kollegáimmal új módszertani kultúrát szeretnénk bevezetni, amely nemcsak az önálló tanulást segíti elő, de élménnyé is teszi a tanulást. Remélem, ennek segítségével az iskola, a tanulás izgalmas kaland lesz minden diák számára. Szeretnénk, ha a gyerekek jobban megismernék nemcsak a városrész múltját, de a jelenét is. Olyan programokat tervezünk, amelyek megvalósítása közben nemcsak erre nyílik lehetőség, hanem a helyben élők tudásának az átadására is. Szeretnénk ebbe a szülőket is bevonni, akár szervezőként, akár résztvevőként. Meggyőződésem, hogy a gyerekeknek sok olyan pozitív példát kell mutatni, amelyeket később a saját életükben is hasznosíthatnak, ezért kerül sor például az apák napjára. Az idők során ugyanis megváltozott az apák szerepe: aktívabban részt vesznek a gyerekeik életében, ott vannak a születésüknél, járnak a szülői értekezletre, intézik a csemetéik életét. Ezért úgy gondoljuk ideje rájuk is odafigyelni egy kicsit. Szeretném elindítania a „szeretem az iskolámat.hu” mozgalmat, amelynek lényege, hogy régi és új diákjaink együtt tesznek az iskola környezetének javításáért éppúgy, mint a hírnevének az öregbítéséért.