Pro Urbe-díjas pap távozott Józsáról

Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke Felföldi Lászlót, a józsai Szent György-templom plébánosát 2017. augusztus 1-től a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya főplébániára helyezte át. A józsai római katolikus egyházközség új papja Tóth László, nyíregyházáról érkező plébános lett.

laciatya_01_resize_700

Felföldi László a debreceni Megtestesülés templom plébánosaként 2006-tól látta el a józsai Szent Család templom plébánosi teendőit is egyben. Lendületes, határozott elképzelésű papként fellendítette a római katolikus hitéletet a városrészben. Egyszerű, gyors és világos gondolkodásával, hatalmas munkabírásával rövid idő alatt kivívta a hívek, valamint a józsai társegyházak papjainak tiszteletét és megbecsülését. Közvetlen stílusával, mások problémái iránti nagyfokú érzékenységével, önzetlen segítőkészségével, kitűnő közösségteremtő képességével és szervezőtehetségével hatalmas népszerűségre tett szert. A város és az itt élő emberek érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként 2013-ban Debrecen képviselő-testülete Pro Urbe-díjjal tüntette ki, majd 2015-ben Bosák Nándor megyéspüspök, Csáky Imre-díjat adományozott Felföldi László püspöki helynöknek, plébánosnak, kifejezve elismerését és köszönetét Debrecen városért és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyéért végzett szolgálataiért.

laciatya_02_resize_700

A hívek által csak "Laci atyának" szólított plébános maradandót alkotott Józsán is: 11 éven át keresztelt, esketett, temetett és templomot épített. A Józsán eltöltött évei alatt a templomba járó hívek száma fokozatosan növekedett és 2010-re nyilvánvalóvá vált, hogy a városrész 1894-ben épült, régi katolikus templomát kinőtték, így nagy szükség mutatkozott egy nagyobb befogadóképességű római katolikus templomra. 2012 szeptemberére elkészültek a józsai Gát utcai telken azóta már felépült és 2015 novemberében felszentelt Szent György római katolikus templom engedélyes tervei. Építtetője a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye volt, melynek képviselői meghívásos pályázat útján választották ki Győrffy Zoltán terveit.

laciatya_03_resize_700

"Ahol a családok vannak, ott kell lenni az egyháznak is" - vallja a templom építését szívügyének tekintő Felföldi László atya. "Közel kétszáz gyakorló hívő él Józsán, de sokkal többen vannak itt római katolikusok. Az új templom meghívó az emberek felé, hogy még többen lehessünk."

laciatya_04_resize_700

A templom, amelynek építési és kivitelezési munkálatait Felföldi atya szívvel-lélekkel felügyelte, 2016-ban két komoly építészeti elismerést is kapott: köztük Pro Architectura díjat, hazánk második legrangosabb építészeti díját, mely az Ybl Miklós-díj után a legrangosabb kitüntetés a magyar építészetben, mellyel a kiemelkedő színvonalú építészeti teljesítményekre hívják fel a figyelmet.

laciatya_05_resize_494

Laci atya plébánosként július 23-án tartotta utolsó szentmiséjét a Szent György-templomban.

-PE-