Mûvészeti Óvoda – Avagy mire érdemes figyelni az életben?

A szépre, születésüktől fogva fogékonyak a gyermekek, ezt a fogékonyságot később az életkörülmények, szokások befolyásolják. Nekünk szülőknek és pedagógusoknak a felelősségünk, hogy a lehetőségeket, mint az ajtókat nyitogassuk gyermekeink előtt, viszont belépni ezeken az ’ajtókon’, - élni a lehetőséggel - nekik kell.

A művészet érzékennyé tesz, megtanít a harmóniára, egyfajta belső iránytűvé válik. Aki művészeti óvodás, csillogóbb szemekkel fürkészi a világot. 2016. szeptemberében került sor a  teljes művészeti alternatív program bevezetésére, így váltunk Debrecen első művészeti óvodájává. Könnyű döntés volt a váltás, hiszen Debrecen értékes kulturális múltja, óvodapedagógusaink művészeti elkötelezettsége, saját pedagógiai programunk hasonlósága az alternatív programmal, illetve a program eredményességi mutatói is arra ösztönöztek minket, hogy legyünk elhivatottak a program nevelésfilozófiájához, értékközvetítéséhez. 

Az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel alternatív program első könyve 1996-ban jelent meg, mely alapján választhatóvá vált az óvodák számára. A program szerzője: Nagy Jenőné főiskolai adjunktus asszony. Óvodánk folyamatos személyes kapcsolatot ápol a programíróval.

A művészeti nevelés olyan fejlesztő pedagógiát képvisel, amelyben nagyobb hangsúlyt kap az esztétikai- művészeti tudatosság, a kreatív gondolkodás. A művészeti nevelés a leghatékonyabb módszer a teljes személyiségfejlesztéshez, hiszen sokféle olyan eszközzel szól a gyermekekhez, melyekben ők is aktívan keresik saját kifejezési módjukat. Ez az élmény alapú, tevékenységközpontú differenciált módszer alkalmazására épülő program kiválóan alkalmas az egyéni fejlesztés megvalósítására.

kerekerd_350

Gyermeknevelésünk célja: az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése a magasabb rendű érzelmeik kibontakoztatásával, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Sokoldalú képességfejlesztés segítségével a személyiség fejlődésének elősegítése, biztosítása, valamint a gyermekek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása.

Nevelési feladataink:

- erkölcsi- szociális érzelmek alakítása

- esztétikai érzelmek alakítása

- intellektuális érzelmek alakítása

Az óvodai tevékenységek a hagyományőrzés, népszokások keretén belül valósulnak meg. Kiemelt helyet kap a lokálpatriotizmus, a helyi értékek és emberek, a szülők bevonása a tevékenységekbe. Fontosnak tartjuk többek között a népmesék, népi mondókák továbbéltetését, megőrzését az óvodai gyakorlatban. Sajátos módon közmondásokat alkalmazunk, minden meséhez dramatikus játékokat játszunk, mesealbumot készítünk.

Minden reggel gondosan összeválogatott komolyzenével fogadjuk a gyermekeket és a szülőket. A muzsikaszó segít elcsendesedni, kedélyesebbé válni, képes a rohanó napokat lelassítani.

Helyi kézműves kismesterek mutatkoznak be óvodásainknak, alkotásaikból, évszakonként kiállítást rendezünk az „Ovi – galériát” évszaki koncertekkel zárjunk.

Szoros kapcsolatot ápolunk a Debreceni Vojtina Bábszínház Társulatával: gyermekeink számára a bábszínházi látogatás igazi élményszerzés, óvónőink számára - a bábművészekkel folytatott szakmai tanácskozások - gazdag módszertani eszköztárat biztosítanak, és mindezek gyümölcseként óvodánk gyermek- bábcsoportja évente eredményesen szerepel a Megyei Bábtalálkozókon.

A csoportokban művészeti (mese, zenei és rajzos) játéktereket alakítottunk ki, melyekben megvalósulhat a játékba integrált tanulási forma, a bátorító nevelés alkalmazása.

Óvodásaink jól beilleszkedő, megfelelő ismeretekkel rendelkező, nevetni, csodálkozni, felfedezni képes gyermekekké válnak. A művészet olyan, mint a fűszer, nem önmagáért létezik, észrevétlenül, de mégis észlelhető módon van jelen az ételben.

Vinczéné Simon Nikolett
óvodavezető