Búcsúzunk - Juráskó István "mindenki Pista bácsijától"

A Józsa újság novemberi számában egy rövidített, szerkesztett nekrológ jelent meg, ugyanakkor többen, hosszabban kívántak elbúcsúzni tőle, így weboldalunkon teljes terjedelmében olvashatják búcsúzó szavait Juráskó Róbertnek (fiának), Balázs Ákos képviselő úrnak, Felföldi László római katolikus plébánosnak, Pósán Györgynének (Józsai Közösségi Ház volt vezetője) valamint dr. Bedő Zoltánnak.

netes_ji_480_480

Juráskó István mindannyiunk által tisztelt, példamutató életet élt közösségi ember volt. Józsa település közösségének egyik mozgatója szeptember 29.-én visszaadta lelkét teremtőjének. Józsa saját halottjaként tekint rá, október 7.-én a Józsai temetőben kísértük utolsó útjára.

Sokszor sokan fogunk még gondolatban rá emlékezni, amikor egy Józsai Gyermeknapon vagy Szüreti napon részt veszünk, vagy a Józsai Szent György Templomba betérünk. Hiszen településünkön mindenhol otthagyta „kézjegyét”, akárhol járunk. Egész életében Józsán és a Józsaiakért élt. Nagyon sokat tett településünk fejlődésért. Ő képezte a kapcsot a Józsai őslakosok és a később betelepülők között. Mindenre odafigyelt, meghallgatott mindenkit, határtalan segítőkészsége volt, mindenkin segített, akin csak lehetett. Legendás kapcsolatteremtő képessége minden akadályt elhárított. Mindig mondta „légy EMBER és állj ki az igazadért, ha módodban áll segíts másoknak”. Szavai komolyságának garanciája példamutató életvitele. Ő volt, az az ember, akit mindenki szeretett és kedvelt. Szavahihető igaz ember volt, pedig manapság ilyennek lenni talán az egyik legnehezebb feladat.

Józsán születet 1947-ben, szegény paraszti családban nevelkedett. Iskoláit befejezve a Mechwart András Gépipari Technikumban szerzett technikusi oklevelet, majd a debreceni Medicor dolgozója volt 27 évig, mint műhelyvezető az injekciós tű gyártósoron. 1991-től vállalkozó, több saját vállalkozás alapítója. Kimagasló eredményt ért el a hazai nyúltenyésztésben. Saját hústípusú nyúlfajta kitenyésztésével (Debreceni Fehér Nyúl) a nyúlágazat meghatározó alakja lett. Több országos szakmai szervezetben töltött be pozíciót.

Szeretett kicsi faluja Józsa, akkoriban még nem így nézett ki, mint ma. Ő is látta és érezte, hogy Józsa nem maradhat le a fejlődésben. 1989-ben Józsa település fejlődése érdekében néhányan úgy gondolták, hogy létrehozzák a Józsai Településfejlesztő Egyesületet. Az Egyesület munkájában ettől fogva aktívan részt vett, 1991-ben már bizottsági tag volt. Társadalmi munkát vállalt Józsán, a járda- és útépítések, valamint a telefon- és gázhálózat bővítés szervezésében. Szerepet vállalt az egyesületen belül működő munkacsoportok, tagszervezetek létrehozásában (Legeltetési bizottság, Polgárőr csoport, Családsegítő szolgálat, Józsai Hírmondó, Zöldek csoportja, Lovas és fogathajtó tagszervezet, Galambász tagszervezet, Józsai Szabadidő- és Tömegsport Egyesület). Többnek több éven keresztül vezetője volt. 1995 - től mint elnökségi tag, majd 2004 - től mint elnök vette át a feladatokat. 11 éven át látta el az elnöki feladatokat, ez alatt a hosszú idő alatt nagyon sok szép dolgot vitt véghez. Józsa rohamosan fejlődött, nőtt, szépült, a közösségi élet virágzott. Együttműködve a tagszervezetekkel minden évben megrendezte a Gyermeknapot, Szüreti Napot és Nyúlfőző versenyt, ahol 3-4 ezer ember érezte jól magát. Mint keresztény hívő utolsó nagy szíve vágya volt az új katolikus Szent György templom megépítése, melyben aktív szerepet vállalt.

Köszönjük, hogy élete egy részét Józsának ajándékozta, hogy köztünk volt és segítette mindannyiunk fejlődését. Isten veled mindenki „Pista bácsija”!

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik elkísérték Őt az utolsó útján. Köszönet a részvétnyilvánításért, a szeretet virágaiért.

a gyászoló család nevében: Juráskó Róbert

 

Balázs Ákos önkormányzati képviselő búcsúzó szavai

Több mint 18 évig dolgoztunk együtt Józsáért, a józsai emberekért, - szinte napi kapcsolatban voltunk. Az a szellemiség amit képviselt, nyomot hagyott bennünk és lakóhelyünkön. Vállalkozóként munkát adott családoknak, közösségi emberként pedig hitet ahhoz, hogy érdemes tenni az emberekért. Szeretünk józsán élni, erős összetartó közösség él itt. Józsának lelke van! Ezt a lelkületet pedig Ő képviselte a legerősebben, amelyben alapérték a közösség szeretete, a tenni akarás, az alázat és az elkötelezettség. Hiányozni fog! Vacakabb lett a világ nélküle, de a mi felelősségünk az általa képviselt értékek továbbvitele. Így talán mindig itt lesz velünk. Sok szép emlék és számtalan érdekes történet maradt itt az elmúlt közel két évtizedből, lesz miről mesélni a csendes pillanatokban. Debrecen Város dísz sírhely adományozásával tisztelgett életútja előtt.

 

Felföldi László római katolikus plébános eképpen emlékezik

Mint keresztény hívő, szíve utolsó nagy vágya volt az új katolikus Szent György templom megépítése. Pista bácsi tudott és mert az egész közösség javáért álmodni és cselekedni, a legjobb tudásával és mindent adó szeretetével. Az álmai a családban és a közösségben megvalósultak. Hiszem, hogy az Örök Élet álma és reménye is megvalósult Isten Örök Országában.

 

Akire büszkék lehetünk

Juráskó István a Józsai Településfejlesztő Egyesület Elnöke volt (2004-től), aki önzetlen személyiségének köszönhetően nagyon sokat tett a Józsán élő emberekért. A településen élők ismerték, szerették, bíztak benne, köztiszteletben álló személy volt. A településen élő emberek közül sokan megkeresték őt ügyes - bajos dolgaikkal és kérték segítségét.  Mindig igyekezett a hozzáfordulóknak segíteni, tanácsokkal látta el őket, illetve maga is kereste a problémákra a megoldást.

A Józsai Településfejlesztő Egyesület az egyik legrégebben (1989 óta) működő civil szervezet városrészünkön.  Juráskó István a kezdetektől fogva tagja, majd az elnöke volt ennek az egyesületnek. Fontos szerepe volt abban, hogy a városrészen élők közül minél többen aktívan tevékenykedjenek a szervezetben. Nagy szerepe volt abban is, hogy az egyesületen belül működő szakbizottságok létrejöttek és működtek. Olyan embereket tudott a közös célok mellé megnyerni, akik segítették az egyesületi célok, célkitűzések megvalósítását. A hagyományos nagyrendezvényeken (gyereknap, szüreti nap) kívül a mindenki karácsonyfájának felállításában, a karácsonyi programok megvalósításában is aktívan, részt vett. A lovasokkal, galambászokkal, polgárőrökkel rendszeresen tartotta a kapcsolatot, ha kellett mozgósította őket. Jelentős szerepe volt abban is, hogy összekovácsolja a különböző érdeklődési körökben tevékenykedő józsai embereket. Évente több alkalommal közösségi összejöveteleket szervezett az egyesület tagjainak, ahol kötetlen keretek között, érezték jól magukat a csoportok, közösségek.  Mint józsai vállalkozó, anyagilag is rendszeresen támogatta, segítette a közösségi programok megvalósítását.  Én, mint a Józsai Közösségi Ház korábbi vezetője sokat köszönhetek neki. Juráskó István fáradságot nem ismerve, segítette, támogatta a közösen szervezett programok megvalósítását. A Józsai Településfejlesztő Egyesület minden évben szponzorokat, támogatókat próbált keresni, hogy a két nagyrendezvény felmerülő költségeihez hozzájáruljon. Juráskó István az egyesületi tagok, önkéntesek mozgósításában minden alkalommal aktívan részt vett. A hosszú évek alatt szabadidejéből sokat áldozott a Józsán élőkért. Egy részlet a Józsa újságban megjelent interjúból, amely a leköszönő elnökkel készült 2015. februárjában:

„Két dologra vagyok a legbüszkébb sok más mellett. Az egyik Józsa fejlődése. A 90-es évek elején végzett járda- és közműfejlesztésekre, de az új katolikus templom építéséig mindenben igyekeztem, igyekeztünk elől járni. A másik, pedig amikor 3-4 ezer ember jól érezte magát a gyereknapokon, szüreti napokon. Szép emlék még, mikor a lovasokkal, a Szüreti Nap reggelén mindig beharangoztuk, a vígasság kezdetét.”

Juráskó István igazi lelkes, közösségért tenni tudó, települését szerető ember volt.
Nagy űrt hagyott maga után...
Nagyon fog hiányozni Józsa közéletéből.

Pósán Györgyné, a Józsai Közösségi Ház korábbi vezetője

 

Hazaindult

Kedves Pista Bácsi!

Hát elindultál haza, a végleges hazába! Megtörten álltam előtted ravatalodon, megviselt halálod. Talán későn, de most mégis elmondom neked, hogy Te voltál közösségünk egyik mozgatója. Te képeztél kapcsot a józsai őslakosok és a később betelepülők között. Te hallottál meg minden elejtett megjegyzést, Te érveltél rendíthetetlenül közös érdekeink mellett. Oly sokat tettél családodért, ismerőseidért, egyházadért, szűkebb hazádért, amit felsorolni nem tudok!
Te már akkor hittél a fejlődésben, közösségünk megerősödésében, amikor még alig voltunk kis templomunkban. Te már akkor mondtad, hogy építenünk kell új templomot, amikor még magam sem gondoltam tervedet megalapozottnak. De Te hittel, szorgalommal és elképzelhetetlen kitartással tettél, amit tudtál, tartottad a lángot lelkünkben, hogy valóban templomot - nagyobbat és újabbat - kell építenünk, mert hitünkkel közösségünk is nő és be kell tudnunk fogadni minden jelentkezőt.
És Isten akaratából felépült és felszentelték Szent György templomát. Akkor már megrendült egészséged – tudtam. Határtalanul örültem, amikor láttam boldogságodat és szemed azt mondta, hogy „íme, a nagy mű”! Igen, Te olyat tettél le az Úr lábához, amit nem mindenki tud, de mégis tudtál szerény maradni, hinni, és tudtad szenvedésedet másokért ajánlani!

Búcsúzom tőled. Kísérjenek imáink utadon, és Szent György vigyázzon rád!

Viszont látásra Pista bácsi!

dr. Bedő Zoltán

 

Zárásul a 2015. májusában készült interjúnk elolvasható ITT.