Idén 25 éves a Józsai Településfejlesztõ Egyesület

A 25 éves egyesületnek nagyon sokat köszönhetnek a józsaiak, mely 2015-től új elnökséggel és részben új névvel megújulva folytatja működését. Erről külön cikket írtunk lapunkban. Az alábbiakban áttekintjük az egyesület legfontosabb momentumait, cikkünk végén a leköszönő elnök, Juráskó Istvánnal készített interjút olvashatják el.

A Józsai Településfejlesztő Egyesület 1989. május 8-án alakult a Gönczy Pál Általános Iskolában 48 belépő taggal. A megalakulás fő szervezői Dr. Erdő Gyula, Papp Géza és Nagy Mihály. Az egyesület mottóját Dr. Erdő Gyula alkotta: "...mert tennivalóink nem kevesek...". Az egyesület fő feladatai közé a következők sorolhatók: közművelődési, kulturális, szabadidő és sporttevékenységek szervezése, településfejlesztési igények felmérése és megvalósítása, közrend, közbiztonság védelme, hátrányos helyzetűek támogatása és környezetvédelmi tevékenységek ellátása.

A Józsai Településfejlesztő Egyesület első elnöke 1989-ben Dr. Erdő Gyula lett majd 1990. augusztus 31-én lemondott és megbízott elnökként Balogh Lászlót nevezte ki az egyesület vezetőjének. 1991. március 14-én Litauszki Tibor lett az elnök, 1995-től Balogh Imre követte, majd 2004-ben Juráskó István vette át az elnöki teendőeket az egyesületben.

Az Egyesület különféle munkacsoportokat alakított az évek során, melyek munkájukat bizonyos fokú önállósággal a közgyűlés megszabott keretei között végzik: Ilyen a Polgárőr csoport, a Családsegítő Szolgálat, a Zöldek csoportja, a Legeltetési Bizottság, a Józsai Hírmondó szerkesztősége, a Lovas és fogathajtó tagszervezet, a Galambász tagszervezet, a Józsai Szabadidő- és Tömegsport Egyesület, az

1995-ben megalakult a Nyugdíjas Klub, de az egyesület munkáját segítette az 1991-ben alapított Józsáért Alapítvány is. Ezek közül sok már megszűnt vagy átalakult.

utpites_1990jniusa_500
Útépítés Józsán 1990. júniusában

Az elmúlt 25 évben több lakossági fórum került megszervezésre, az elnökségi-, és közgyűléseken rengeteg vita, döntés és határozat született, melyek előrevitték Józsa település fejlődését. A 90-es évek elején a településrész számos földútja szilárd útburkolatot kapott, járdák épültek, fejlődött a temető, számos helyen vízvezeték, elektromos áram, vezetékes gáz, telefon került bekötésre. A járda- és útépítések, valamint a telefon-, és gázhálózat építés szervezésében az elnökség tagjai aktív társadalmi munkát vállaltak.

jursk_istvn_kedvenc_rendezvnyn_szretin_354

A leköszönő elnökkel, Juráskó Istvánnal beszélgettünk a jubileum alkalmából.

Miért mondott le elnökségi tisztjéről?

A korom előre haladta miatt úgy döntöttem, hogy lemondok a számomra oly kedves Józsai Településfejlesztő Egyesület elnökségi posztjáról. Nem azért mert nem szerettem ezt csinálni vagy mert unom, hanem azért, mert át kell adni egy fiatal generációnak az egyesületet. Az egész elnökség megújul és ezzel egy teljesen új szemlélet veheti kezdetét. A következőben, mint tiszteletbeli elnök a háttérben fogok segíteni. Köszönöm, az egyesület tagságának, hogy megválasztottak.

Hogyan lett elnökségi tag?

Az egyesületnek 1989-ben lettem tagja, amikor néhányan azt gondoltuk, hogy ezt az egyesületet létre kell hoznunk Józsa fejlődése érdekében. Az első ülésünk a Gönczyben volt, ekkor 48-an beléptünk az egyesületbe. 1991-ben már bizottsági tag voltam, akkor Tóthné Stokker Erzsébet volt a Felügyelő Bizottság elnöke. Mellette már felelősségteljes munkát végeztem az egyesületben. Mindig valamilyen tevékenységet folytattam az egyesület életében. Volt néhány év sajnos, amikor nem tudtam teljesen foglalkozni az egyesület működésével, mert a vállalkozásom elvette minden időmet. Aztán 1995-től folyamatosan elnökségi tag voltam aztán meg elnök. Ez egy nagyon szép feladat volt. Mindig is azt szerettük volna, hogy a rendezvények (gyereknap, szüreti nap) sikeresek legyenek, amik eleinte a legelőrészen voltak majd a Natura 2000 természetvédelmi besorolás bejöttével új helyszínt kellett keresni. Sikerült a Józsa központjának létrejöttét segíteni, ami nagy vágya volt a településfejlesztő egyesületnek és az egész lakosságnak. Ezt a kezdeményezésünket támogatta Debrecen város közgyűlése is. Amióta a Józsapark megépült ott, ez ad otthon a rendezvényeknek. A Józsapark mögött van egy olyan zöld rész, ahol lehet olyan tevékenységeket folytatni, ami kielégíti azt a igényt, amit régen is csináltunk egy-egy gyereknapkor vagy szüreti napkor a legelőn.

Ezúton köszönném meg minden elnökségi tagnak, egyesületi tagnak a munkáját. Külön köszönetet érdemel Illyés Sándor, Pásztor Ferencné Irénke, aki az utolsó két évben rengeteget segített, szorgalmasan vezette az egyesület adminisztratív feladatait. Jurácsikné Editnek, volt titkárunknak is köszönöm az áldozatos munkáját. Krammer Lajossal több éven keresztül kresz vetélkedőket készítettünk a gyerekeknek, neki is jár a köszönet. Horváth Lajos is sokat segített az egyesületnek. Köszönöm Balázs Ákos önkormányzati képviselő munkáját, vele mindig egyeztetni tudtam és minden olyan dolgot meg tudtunk oldani, ami a lakosság problémája volt. Mióta Ákost képviselőnek választották Józsán, rohamosan fejlődött településrészünk. A közös munkánk gyümölcsét most lehet látni az egész területen.

Pósán Györgynének is köszönöm a sok munkát, hisz valamennyi rendezvényt vele alkottunk meg és az összes színpadi produkcióért ő volt a felelős. Az egyesület feladata pedig a fizikai munka kivitelezése volt, technikailag összeállítani a rendezvényt. Minden évben megszervezzük a nyúlpaprikás főzőversenyt is, már a 11.-en vagyunk túl. Az üsttől kezdve a nyúlig mindent mi biztosítunk a versenyzők számára. Aki ebben a programban is részt vett, annak is nagyon köszönöm a munkáját. Kellermann Péternek is köszönöm a munkáját, aki a Felügyelőbizottság elnöke volt, aki mindig azon igyekezett, hogy akármilyen gondunk volt megoldjuk. Somogyi Bélának is köszönöm a segítségét. Köszönöm Oláh János egyesületi tagnak, hogy örömet szerzett egyesületével, a galambok röptetésével a rendezvényeinken. Puzsár Jánosnak, az egyesület gondnokának is köszönöm a munkáját.

Ha visszagondol az elmúlt 11 évre, akkor mire a legbüszkébb?

Két dologra vagyok a legbüszkébb sok más mellett. Az egyik Józsa fejlődése. A 90-es évek eljén végzett járda és közműfejlesztésekre de az új katolikus templom építéséig mindenben igyekeztem, igyekeztünk előjárni. A másik, pedig amikor a 3-4 ezer ember jól érezte magát a gyereknapokon, szüreti napokon. Szép emlék még, mikor a lovasokkal, a Szüreti Nap reggelén mindig beharangoztuk, a vígasság kezdetét. Kellemetlen része is volt ennek a néhány évnek. Bánt, hogy a polgárőrség átalakítását a 2011-es törvény alapján nem tudtuk sikeresen megoldani. A polgárőrség eleinte az egyesületünkhöz tartozott, de 2011 után döntenünk kellett, mert törvényileg nem lehetett az egyesületnek polgárőrszervezete. Két lehetőség volt vagy önálló szervezetet alapít a polgárőrség vagy csatlakozunk a Debrecenihez, mi az utóbbit választottuk. Ezt kudarcnak tekintem.

Mit üzen az új elnökségnek?

A fiataloknak meg kell tartani azokat az elveket, amiket 25 éve követünk amellett, hogy új irányzattal folytatják a munkát tovább. Mint, ahogy az új nevünkben is látszik (Józsai Település és, - Közösségfejlesztő Egyesület) a településfejlesztés mellett foglalkozniuk kell az itt élő emberek közösséggé kovácsolásával.

A sportéletet rendbe kell tenni, legyen egy közösségi, önkormányzati tulajdonú sportpálya Józsán ahol a tömegsport keretein belül több sportág is helyet kaphat. Folytatni kell a Tócó patak és a Józsapark környékén lévő erdő résznek a rendbetételét, ami a városhoz tartozik az elkészült látványterveknek megfelelően. Ezekhez a több éves feladatokhoz kívánok az új elnökségnek sok szerencsét és sikeres megvalósítást. Mindenkinek köszönöm a segítségét, aki az elnökségem alatt valamit is tett a Józsai Településfejlesztő Egyesületért illetve Józsa fejlődéséért.