Ügyvéd válaszol - olvasói kérdésekre

Jogi sorozatunk mostani részében Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska arról ír, hogyan vehetünk kiskorú gyermeknek lakást illetve mely cégtulajdonosoknak kell létesítő okiratot módosítani.

Olvasó: Kiskorú kislányom részére szeretnék lakást vásárolni. Milyen teendőim vannak, a gyámhatóságot kell-e értesíteni, szükség van-e az ingatlan felértékeltetésére?

Ügyvéd: Kiskorú részére lakásvásárlásakor mindkét szülőnek, mint törvényes képviselőnek alá kell írnia a szerződés, ha a szülők elváltak, akkor a válóperi ítéletnek, vagy egyezségnek megfelelően elegendő annak a szülőnek az aláírása, akinél a kiskorú elhelyezésre került. Ha a kiskorú betöltötte 14. életévét, akkor a kiskorúnak is alá kell írnia a szerződést. A gyámhatóságot a szerződésről ebben az esetben csak értesíteni kell, azonban ha a szerződésben az egyik szülő eladóként, vagy ajándékozóként is érintett, akkor szükség lehet eseti gyám/gondnok bevonására, akit viszont a gyámhatóság köteles kirendelni. Az eseti gyám/gondnok fog a kiskorú helyett aláírni. A szerződés gyámhatósági jóváhagyására akkor van szerzéskor szükség, ha a kiskorú a vételárat, vagy annak egy részét hitel felhasználásával fizetné meg. Más esetben kiskorú szerzése esetén a szerződés jóváhagyására nincs szükség. Szerzéskor az ingatlan felértékeltetésére nincs szükség, csak eladáskor, vagy csere esetén.

jog_334_334

Olvasó: Betéti társaságom van, az új Ptk. hatályba lépésével van-e valami teendőm?

Ügyvéd: A 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 12. §-a határozza meg, melyik típusú gazdasági társaságnak mikorra kell létesítő okirat módosításával az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni:

- közkereseti társaság, betéti társaság esetén 2015. március 15-étől,

- szövetkezet esetén 2015. június 15-étől,

- korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság és egyesülés esetén 2016. március 15-étől.

A Ptké. 12. § (3) alapján "A létesítő okiratot a Ptk.-val összefüggésben nem kell módosítani, ha annak módosítása csak abból az okból volna szükséges, hogy a létesítő okirat - általános hivatkozásként - a Gt. rendelkezéseire utal. Közkereseti társaság és betéti társaság esetében nincs szükség továbbá a létesítő okirat módosítására kizárólag annak érdekében sem, hogy a létesítő okirat a társaság vezető tisztségviselőjét ügyvezetőként nevesítse. Ha azonban a létesítő okirat egyéb okból módosul, a társaság köteles az e bekezdésben foglalt változást is azon átvezetni."

A változás bejegyzése illeték- és közzétételi költségtérítés-mentes, ha a változás kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítást, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz.

Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda
Lukácsné Dr. Patakvölgyi piroska
Cím: Józsa, Barátság utca 3.
Telefon: 0652/387-803
Mobil: 0620/340-7411

Ügyfélfogadás: előzetes telefonos egyeztetés alapján