Ügyvéd válaszol: olvasói kérdésekre

Idén is folytatjuk a jogi sorozatunkat, melyben Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska ügyvédnő válaszolja meg az olvasói vagy aktuális jogi témákat.

Olvasó: Debrecenen kívül van szántóföldem, a szomszéd föld tulajdonosa eladná a földjét. A kérdésem szomszéd tulajdonosként ugye nekem van elővásárlási jogom?

Ügyvéd: Amennyiben nem azon a településen van a lakóhelye, amelynek a közigazgatási határain belül van a termőföld, elővásárlóként a helyben lakó földet használó, vagy földműves helyben lakóként is megelőzi. Nincs elővásárlási jog

- a közeli hozzátartozók közötti adás-vétel,

- a tulajdonostársak közötti, a közös tulajdon megszüntetését eredményező adás-vétel,

- a földnek jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves részére való átadásával megvalósuló adás-vétel,

- a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat közfoglalkoztatás és szociális földprogram és településfejlesztés célból történő adás-vétel,

- rekreációs célú földszerzés esetén.

jog_334_334

Olvasó: Fizetési meghagyást szeretnék kérni magánszemély ellen, aki azonban az utolsó lakcímén, amit ismertem már nem található meg.

Ügyvéd: Magánszemély lakcímét a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától, vagy a kérelmező lakóhelye szerint illetékes járási hivataltól lehet kérelmezni, amennyiben a kérelmező okirattal tudja igazolni, hogy a személyes adatokra miért van szüksége (perhez, peren kívüli bírósági, közjegyzői eljáráshoz). Ahhoz, hogy a nyilvántartó azonosítani tudja, a keresett személynek minél több személyi adatát kell megadni.

Olvasó: Azt hallottam, hogy a Büntető Törvénykönyv módosításával egyre több bűntett elévülése megszűnt, ez mit jelent?

Ügyvéd: Valóban a 2014. évi LXV törvény az emberiség elleni, a háborús bűntettekre, az életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntethető bűncselekményekre és a kiskorú sértett sérelmére elkövetett nemi élet és nemi erkölcs elleni bűncselekményekre, ha ezek a bűncselekmények 5 évi szabadságvesztésnél súlyosabban büntetendőek.

Tehát ezen a bűncselekmény elkövetőjét az elkövetést követően bármilyen hosszú idő eltelte után is találják meg, elévülésre való hivatkozással nem mentesülhet a büntetés alól.

Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda
Lukácsné Dr. Patakvölgyi piroska
Cím: Józsa, Barátság utca 3.
Telefon: 0652/387-803
Mobil: 0620/340-7411

Ügyfélfogadás: előzetes telefonos egyeztetés alapján