Az ügyvéd válaszol - új PTK-ról (2. rész)

Az új 2014. március 15-én hatályba lépett Ptk (Polgári Törvénykönyv) a gazdasági társaságok vonatkozásában is nagyon sok változást hozott. Olvasóink érdeklődésére most a legfontosabb változásokról lesz szó ügyvédünk Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska tolmácsolásában.

-          A legfőbb változás, hogy a társaságok mindenben szabadon állapodhatnak meg, amitől való eltérést a jogszabály kifejezetten nem tilt.

untitled_500

- Valamennyi társaság jogi személynek minősül, azaz a kkt-k és bt-k jogi személyiség nélküli társaság helyett jogi személyként működnek tovább.

- A korlátolt felelősségű társaságok törzstőkéjének minimuma 500.000,- Ft-ról 3.000.000,- Ft-ra emelkedett, a meglévő kft-nek törzstőkéjüket az első változás bejegyzéskor, de legkésőbb 2016. március 15-ig kell megemelniük.

- Megszűnt a nonprofit társaság, azt azonban a Ptk. nem tiltja, hogy a társaság tagjai úgy rendelkezzenek, hogy a társaság nyereségét nem osszák fel, hanem a társaság tevékenységére fordítsák.

- Valamennyi társaságnak a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni az erről történt döntéstől kezdődően, de kkt és bt esetében legkésőbb 2015. március 15-től, kft, rt, egyesülés esetében 2016. március 15-től kezdődően.

- Részvénytársaság csak zártkörűen alapítható, a zártkörűen működő részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kevesebb ötmillió forintnál. A nyilvánosan működő részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kevesebb húszmillió forintnál.

- A pénzbeli hozzájárulás összege alapításkor nem lehet kevesebb az alaptőke harminc százalékánál.

- Megváltozott a vezető tisztségviselők felelősségi szabályai is, a vezető tisztségviselők saját vagyonuk terhére is kötelezhetők az ezen jogviszonyukból a társaságnak, vagy harmadik személynek okozott kárért.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy valamennyi működő társaság esetében a fenti határidőkig módosítani kell a társaság létesítő okiratát, valamint az eddig a cégbírósághoz benyújtott nyilatkozatokat. Az új Ptk-val kapcsolatosan http://ptk2013.hu/ honlapon tájékozódhatnak. Kérdés esetén keressenek bizalommal.

Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda
Lukácsné Dr. Patakvölgyi piroska
Cím: Józsa, Barátság utca 3.
Telefon: 0652/387-803
Mobil: 0620/340-7411

Ügyfélfogadás: előzetes telefonos egyeztetés alapján