Gönczy Pál Utcai Óvodáért Alapítvány

A Gönczy Pál Utcai Óvodáért Alapítvány 1999 decemberétől segíti a Gönczy Pál Utcai Óvodában nevelkedő gyermekeket. A szja 1 %-a minden évben nagy segítséget jelent az egész intézmény életében.

A Gönczy Pál Utcai Óvodáért Alapítvány köszöni a 2013-as évben megkapott szja 1 %-át, 794.102.-Ft-ot, amiből csoportszobai tároló bútorokat, szakmai könyveket, játékokat és az óvodai neveléshez szükséges eszközöket vásároltak a gyermekek részére.

gnc1_450_450

Az alapítvány tartós közhasznú céljai:

A Gönczy Pál Utcai Óvodába (4225 Debrecen, Gönczy Pál 1-3.)  járó gyermekek nevelésének és oktatásának segítése, különös tekintettel az alábbiakra:

1. A gyermekek testi, szellemi, erkölcsi, mentális fejlesztésének elősegítése a nevelőmunka  tárgyi, technikai feltételeinek javításával.

2. Az óvoda esztétikusabb környezetének kialakítása.

3. Kirándulások, sport- és kulturális versenyek (torna verseny rajzverseny,mesemondó verseny) vetélkedők, pályázatok lebonyolításának előmozdítása (nevezési díjak kifizetése, helyezettek díjazása, szervezési költségek átvállalása stb.).

Kérjük, amennyiben fontosnak tartják az óvodánkba járó gyermekek fejlődését, segítsék továbbra is adójuk 1 %-ával a Gönczy Pál Utcai Óvodáért Alapítványt. Adószám: 18558120-1-09.

Számlaszám: Hajdú Takarék Takarékszövetkezet, 60600163-11014131                                                             

Támogatásukat ezúton is köszönjük!

 az alapítvány kuratóriuma