Egész napos iskola - új lehetöség a Gönczyben

Pedagógiai munkánk országos elismerése, hogy iskolánk bekerült azon intézmények körébe, akik részt vehetnek az egész napos iskola szakmai programjának kifejlesztésében.

Az új nevelési program a jövő tanévtől kerülhet bevezetésre az ország összes egész napos iskolaként működő intézményében az iskolaotthonos és napközis rendszer megújítására. A munka hat területen indul, területenként 8-10 intézmény részvételével.

gnczy_iskola_450

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet két munkacsoportban számít a gönczys pedagógusokra: a természettudományos nevelés és a gyakorlati életre nevelés területén. Mindkét témában elkezdtük a fejlesztő munkát. Munkacsoportjaink a gyakorlati életre nevelés témakörében az első és ötödik osztályosok számára készítenek két tanévre szóló modulokból álló programot, melynek fő sajátossága a tevékenység kerettörténetbe foglalása, az élménypedagógia módszereinek alkalmazásával. A természettudományos modulok 1-8. évfolyam szármára kerülnek kidolgozásra. Az elkészült programokat a tanév során intenzív szakaszokban kipróbáljuk. Ez a gönczys gyerekeknek új lehetőséget teremt a tanulás sajátos formájának kipróbálására, kreativitásuk fejlesztésére, praktikus ismeretek elsajátítására. Gyakran látogatnak hozzánk az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársai, az országos program vezetői.

Az országos tartalomfejlesztés célja összecseng a mi gönczys küldetésünkkel: olyan gyermekeket nevelni, akik most is és majdani felnőttként is, akarnak és tudnak tenni önmagukért, másokért, a helyért, ahol élünk.

 

Fodorné Magyar Ágnes
a gyakorlati életre nevelés munkacsoport szakmai vezetője