Szünidei felújítások és az új tanév tervei a Lorántffyban

Megkezdődött a 2011-2012- es tanév a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában is. Danku Attila Igazgató Úr a tanévnyitó beszédében méltatta és megköszönte a fenntartó önkormányzatnak, a szülői közösségnek és az intézmény pedagógusainak a tevékeny támogatását abban, hogy a diákjai szeptemberben egy megújult, megszépült, korszerűsödött iskolában kezdhették illetve folytathatták tanulmányaikat.

Iskola_450.jpg

Az iskolában a nyár folyamán hárommillió forint értékben zajlottak a felújítási munkálatok. A tanteremfestéseken túl fűtéskorszerűsítést végeztek az Alsójózsai úti épületben. Az új tanévben az augusztus végén „Tiszta udvar, rendes ház” címet elnyert oktatási intézmény tovább folytatja a tehetséggondozó programját, hiszen Debrecen megyei jogú város központi mérése alapján évről évre egyre több a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában a kiemelkedő képességekkel rendelkező tehetséges gyermek száma.

Az Apáczai Kiadónak a legutóbbi, az ország alsó tagozatosainak az olvasási készségét elemző felmérése is azt az eredményt hozta, hogy a Lorántffys diákok mind a négy vizsgált évfolyamon az országos átlag felett teljesítettek. Az intézmény, mint Ökoiskola a jövőben is fontos feladatának tekinti a környezettudatos nevelést, így idén is kiemelt szerepet kíván adni a természeti értékek védelmét célzó szép és nemes feladatoknak.

Az iskola az új tanévtől kezdve csatlakozott a Magyar Hospice Alapítvány Méltóság Mezeje programjához is, valamint a hagyományaihoz méltóan városi versenyeknek kíván most is otthont adni.

A tanítványok részére a nyolc éve nagy sikereket hozó néptánc oktatás mellett immár a hangszeres zeneoktatás lehetősége is adott. Első osztálytól kezdődően idegen nyelvet (angol/német) tanulnak az iskola diákjai. A nyolcadik osztály végén a tehetséges és szorgalmas gyerekek nyelvvizsgát tehetnek.

A Lorántffy egy új projekt keretében ebben a tanévben szeretné elérni az "Agressziómentes Iskola" címet is.