Heti útravaló 4. - Székely mese...

Az alábbi rövid (tan)mese két farkas harcáról szól, mely mindenkiben megtalálható valamilyen szinten. Az utolsó mondat viszont nagyon találó, és sajnos vagy nem sajnos, de igaz is.

A két farkas

Egy este az öreg székely mesélni kezdett az unokájának arról a belső küzdelemről, ami minden emberben zajlik. Azt mondta:
- Fiam, a csata két farkas között zajlik, akik mindannyiunkban ott lakoznak. Egyikük a Rossz. A düh, irigység, féltékenység, sajnálat, szánalom, kapzsiság, erőszak, önsajnálat, bűntudat, harag, kisebbrendűség, hazugság, hamis büszkeség, felsőbbrendűség és az ego.
Másikuk a Jó. Az öröm, béke, szeretet, remény, nyugalom, alázat, kedvesség, jóindulat, empátia, nagylelkűség, igazság, együttérzés és a hit.
Az unoka elgondolkozott egy pillanatra, majd megkérdezte nagyapját:
- És melyik farkas győz?
Az öreg székely mosolyogva válaszolt:
- Az, amelyiket eteted.

farkas.jpg